Ngày 28/6/2019, đấu giá cho thuê mặt bằng dịch vụ trông giữ xe, cung cấp dịch vụ ăn uống tại Trung tâm y tế huyện Lâm Thao (Phú Thọ)

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Anh Minh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/6/2019 do Trung tâm y tế huyện Lâm Thao ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Anh Minh - Trụ sở tại Tầng 7, tòa nhà MB Việt Trì, số 1596 đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm y tế huyện Lâm Thao

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá tài sản:

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá tài sản (dự kiến): 8h00 ngày 28/6/2019;

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá tài sản (dự kiến): Hội trường Trung tâm y tế huyện Lâm Thao, khu Lâm Thao, huyệ Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

4. Tên tài sản, nơi có tài sản, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, tiền mua hồ sơ:

4.1. Tên tài sản: Quyền thuê mặt bằng có diện tích là 477 nằm tại khuôn viên của Trung tâm y tế huyện Lâm Thao.

Mục đích sử dụng:

- Mặt bằng có diện tích là 260m2 được sử dụng làm nơi trông giữ xe;

- Mặt bằng có diện tích là 217m2 được sử dụng làm nơi cung cấp dịch vụ ăn uống.

- Thời gian cho thuê: 10 năm từ ngày hợp đồng thuê được ký kết giữa các bên có hiệu lực.

Các tổ chức, cá nhân trúng đấu giá sẽ được ký kết hợp đồng thuê, bên thuê sẽ thanh toán tiền thuê 03 tháng một lần. Sau mỗi năm thực hiện hợp đồng tùy theo tình hình thực tế có thể sẽ tiến hành thương lượng, điều chỉnh giá nhưng tối đa không tăng/giảm quá 20% so với giá đã ký hợp đồng.

Cá nhân, tổ chức khi trúng đấu giá sẽ thực hiện theo các quy định về việc thương thảo và thực hiện hợp đồng nêu trong quy chế đấu giá tài sản.

4.2. Giá khởi điểm, bước giá:

- Giá khởi điểm: 360.000.000đ/năm (bằng chữ: Ba trăm sáu mươi triệu trên một năm) (Giá khởi điểm được tính bằng giá thuê mặt bằng trên 1 năm, tương ứng với giá thuê 30.000.000/ tháng);

- Bước giá: 10.000.000 đ (Bằng chữ: Mười triệu đồng);

5. Thời gian xem tài sản, tham khảo, mua hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

a. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 13/6/2019 đến ngày 14/6/2019 (Trong giờ hành chính). Liên hệ xem tài sản: Công ty đấu giá Hợp danh Anh Minh – tầng 7 tòa nhà MB Việt Trì, số 1596 đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.(Liên hệ: 0985444447 (Ms. Hà));

b. Thời gian mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 13/6/2019 đến ngày 25/6/2019 (trong giờ hành chính).

c. Mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại: Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Anh Minh – tầng 7 tòa nhà MB Việt Trì, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Số điện thoại liên hệ: 0985 444 447 (Ms Hà);

Tiền mua hồ sơ: 200.000 đ/ hồ sơ (Bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng trên một bộ hồ sơ).

6. Thời gian và hình thức nộp tiền đặt trước

- Tiền đặt trước: 50.000.000 đ (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng);

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong 03 (ba) ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc đấu giá (trong giờ hành chính);

- Nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản:

Chủ tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Anh Minh

Số tài khoản: 033704063457777 mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

7. Hình thức, phương thức, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Hình thức, phương thức đấu giá: Bỏ phiếu kín gián tiếp. Phương thức trả giá lên.

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Pháp luật, có năng lực tài chính và khả năng thanh toán đối với tài sản đấu giá theo quy định pháp luật, không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016;

- Cách thức đăng ký: Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ và nộp tiền đặt trước đúng thời hạn và hình thức theo quy định.

Chi tiết xin liên hệ:

- Công ty đấu giá hợp danh Anh Minh - Tầng 7, tòa nhà MB Việt Trì, số 1596 đường Hùng Vương, p. Gia Cẩm, TP. Việt Trì, T. Phú Thọ. Điện thoại: 02103 818 999/ 0985444447.