Ngày 28/3/2019, Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/3/2019 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bù Đốp ủy quyền như sau:

1. Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bù Đốp.  Địa chỉ: Đường Lương Đình Của, TT. Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.

2. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm: Quyền sử dụng đất 01 lô đất tọa lạc tại KP. Thanh Bình, TT. Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Tổng diện tích: 1.805m2 (Một ngàn tám trăm lẻ năm mét vuông). Tổng giá khởi điểm: 9.449.175.000 đồng (Chín tỷ bốn trăm bốn mươi chín triệu một trăm bảy mươi lăm ngàn đồng). Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị. Thời hạn sử dụng: Lâu dài. Nguồn gốc tài sản: Quyền sử dụng đất do Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng kí tham gia đấu giá: Từ ngày 04/03/2019 đến ngày 25/03/2019 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bù Đốp và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

4. Thời gian xem tài sản: Ngày 22/03/2019 và ngày 25/03/2019 tại khu đất đấu giá.

5. Thời gian, địa điểm đấu giá dự kiến: 08h30, ngày 28/03/2019 tại Hội trường UBND huyện Bù Đốp.

6. Hình thức đấu giá; Phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trả giá trực tiếp, liên tục nhiều vòng tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

7. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, có đủ năng lực pháp luật, năng lực tài chính được quyền đăng ký tham gia đấu giá. Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp 01 bộ hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin tham gia đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước phát hành;

- CMND/ Hộ chiếu/ Thẻ căn cước và Sổ hộ khẩu hoặc Giấy phép kinh doanh (Nếu có) Sao y bản chính;

- Có giấy nộp tiền đặt trước đúng quy định: Tiền đặt trước 15%, giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

- Có Bản thiết kế đầu tư được cấp thẩm quyền phê duyệt;

- Người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng).

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, P. Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. ĐT: 0271.3860216.