Ngày 28/3/2019, đấu giá lô gỗ tròn tại tỉnh Bắc Kạn

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/3/2019 do Hạt kiểm lâm huyện Chợ Mới ủy quyền như sau: