Ngày 28/2/2020, đấu giá 6,532 m3 gỗ xẻ tại tỉnh Kon Tum

(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Anh Khoa Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/2/2020 do Hạt Kiểm lâm huyện Đăk Tô ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 10-2019/HĐDVĐGTS ngày 02 tháng 12 năm 2019; Hợp đồng sửa đổi lần thứ nhất giữa Hạt Kiểm lâm huyện Đăk Tô với Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Anh Khoa Kon Tum;Hợp đồng sửa đổi lần thứ hai giữa Hạt Kiểm lâm huyện Đăk Tô với Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Anh Khoa Kon Tum

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Anh Khoa Kon Tum thông báo đấu giá tài sản sau:

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Anh Khoa Kon Tum. Địa chỉ: Số 52, đường Ngô Đức Kế, phường Lê Lợi, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Người có tài sản đấu giá: Hạt Kiểm lâm huyện Đăk Tô. Địa chỉ: số Khối 5, thị trấn Đắk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Thông tin liên quan đến tài sản đấu giá:

Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá:

Tài sản đấu giá là: 6,532 m3 gỗ xẻ, chủng loại gỗ: Giẻ đỏ, Giẻ trắng, Sữa - gỗ từ nhóm V đến nhóm VII (Chi tiết có hồ sơ kèm theo).

Nơi có tài sản đấu giá: Tại kho, bãi bảo quản của Hạt Kiểm lâm huyện Đăk Tô.

Giá khởi điểm: 28.971.917 đồng (Hai mươi tám triệu, chín trăm bảy mươi mốt ngàn, chín trăm mười bảy đồng).

Giá trên chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng (VAT) và các khoản phí, chi phí khác, người mua được tài sản có nghĩa vụ nộp thuế giá trị gia tăng (nếu có) và các khoản phí, chi phí khác phát sinh liên quan đến tài sản đấu giá theo quy định.

Bước giá : 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng) (Người tham gia đấu giá có quyền trả giá bằng giá khởi điểm hoặc giá khởi điểm cộng thêm bước giá tối thiểu).

Tiền mua hồ sơ đấu giá và tiền đặt trước:

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000đồng (Một trăm ngàn đồng)/01 hồ sơ.

Tiền đặt trước: 5.700.000đồng (Năm triệu bảy trăm ngàn đồng chẵn)/01 hồ sơ.

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Liên tục trong giờ hành chính 02 ngày 20/02/2020, 21/02/2020. Tại kho, bãi bảo quản của Hạt Kiểm lâm huyện Đăk Tô.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo niêm yết đấu giá đến 15 giờ 00 phút ngày 25/02/2020 tại địa điểm Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Anh Khoa Kon Tum - Số 52, đường Ngô Đức Kế, phường Lê Lợi, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian nộp tiền đặt trước: Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước và cung cấp chứng từ nộp tiền đặt trước cho Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Anh Khoa Kon Tum từ ngày 25/02/2020 đến 15 giờ 00 phút ngày 27/02/2020 (khách hàng có thể cung cấp chứng từ nộp tiền đặt trước cùng với việc nộp hồ sơ, phiếu trả giá). Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 0761002380479 của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Anh Khoa Kon Tum, mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Kon Tum (Ngân hàng: Vietcombank Kon Tum).

Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản bán đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Trừ những người không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản.

Cách thức tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ và các giấy tờ liên quan trực tiếp tại địa điểm: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Anh Khoa Kon Tum (Số 52, đường Ngô Đức Kế, phường Lê Lợi, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Công bố giá vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 28/02/2020, tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Anh Khoa Kon Tum, địa chỉ: Số 52, đường Ngô Đức Kế, phường Lê Lợi, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá; các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước:

Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá: Theo quy định tại khoản 5 điều 9 và khoản 4 điều 50 Luật đấu giá tài sản.

Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước: Theo quy định tại khoản 6 điều 39 Luật đấu giá tài sản.

Địa chỉ liên hệ:

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Anh Khoa Kon Tum. Địa chỉ: Số 52, đường Ngô Đức Kế, phường Lê Lợi, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum, số điện thoại: 02606.529.777./.