Ngày 28/2/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

(BĐT) - Công ty đấu giá Hợp danh Biên Hòa thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 28/2/2019 do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai ủy quyền như sau: