Ngày 2/8/2019, đấu giá xe ô tô Toyota tại tỉnh Bắc Kạn

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 2/8/2019 do Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thuộc Sở Công thương ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá

1.1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

1.2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thuộc Sở Công thương; địa chỉ: Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

2. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản

- Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 8 năm 2019

- Địa điểm đấu giá: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn.

3. Tên tài sản; giá khởi điểm của tài sản đấu giá; tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ

3.1. Tên tài sản: 01 xe ô tô, loại xe: Ô tô con; nhãn hiệu: TOYOTA; số loại: COROLLA; biển số: 97M-000.62; màu sơn: Xanh đen; số máy 4AL820284; số khung AE101-193646; năm, nước sản xuất: 1997, Việt Nam; số chỗ ngồi: 4; nhiên liệu: Xăng; đăng ký lần đầu: 10/4/1997; xe hiện nay đã không sử dụng (hết hạn đăng kiểm ngày 18/3/2019); chất lượng còn lại: 20,45 %;tên chủ xe: TRUNG TÂM KC VÀ TVPT CÔNG NGHIỆP.

3.2. Giá khởi điểm: 80.000.000 đ (Tám mươi triệu đồng). Giá khởi điểm trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), phí, lệ phí.

3.3. Tiền đặt trước: 16.000.000, đ/hồ sơ (Mười sáu triệu đồng)

3.4. Tiền mua hồ sơ: 150.000 đồng/hồ sơ (Một trăm năm mươi nghìn đồng).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá (trong giờ hành chính): Ngày 22, 23/7/2019, tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thuộc Sở Công thương.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá(trong giờ hành chính)

5.1. Bán hồ sơ, nộp hồ sơ, cách thức đăng ký: Từ ngày 19/7/2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 30/7/2019, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn; tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ:

- 01 Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (có đóng dấu của Trung tâm DVĐGTS);

- 01 bản photocopy chứng minh nhân dân - mang theo bản gốc CMND để Trung tâm đấu giá đối chiếu với bản photo hoặc bản photo có chứng thực (công chứng)

- Giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền đăng ký, tham gia đấu giá).

- 01 bản photocopy Giấy nộp tiền (mang theo bản gốc để đối chiếu), hoặc bản photo có chứng thực.

5.2. Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản trong 03 ngày: 30, 31/7 đến 16 giờ 30 phút ngày 01/8/2019, như sau:

Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản: 39510000019590 mở tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Bắc Kạn

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, bước giá.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Bước giá: Tối thiểu 1.000.000,đ/lần trả giá(Một triệu đồng).

7. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản trên đều được phép đăng ký tham gia đấu giá, trừ những trường hợp sau:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c;

Thông tin chi tiết, liên hệ theo địa chỉ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn; số điện thoại: 0209 3843 668 hoặc 0209 3875 790./.