Ngày 2/8/2019, đấu giá thanh lý 12 xe ô tô các loại tại tỉnh Bình Phước

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 2/8/2019 do Sở Tài chính tỉnh Bình Phước ủy quyền như sau: