Ngày 28/12/2018, đấu giá quyền thuê 02 ki ôt tại chợ HDB thị trấn Lim (Bắc Ninh)

(BĐT) - Công ty Cổ phần Đấu giá Sao Khuê thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/12/2018 do Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Lim ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá: Công ty Cổ phần Đấu giá Sao Khuê. Số 451 Đường Trường Chinh, P. Thanh Bình, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Người có tài sản: Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Lim. Số 87 - 89 Đường Nguyễn Đăng Đạo, thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Từ 09 giờ 00, ngày 28/12/2018 tại Trụ sở Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Lim.

Tài sản đấu giá: Quyền thuê 02 ki ôt tại chợ HDB thị trấn Lim

Giá khởi điểm: 955.000.000 đồng

Tiền hồ sơ: 500.000 đồng/ hồ sơ. Tiền đặt trước: 100.000.000 đồng/ hồ sơ.

Đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 10/12/2018 đến 11 giờ 00, ngày 26/12/2018 tại Trụ sở Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Lim.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

Chi tiết liên hệ: Công ty Cổ phần Đấu giá Sao Khuê hoặc Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Lim.