Ngày 28/12/2018, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

(BĐT) - Chi nhánh tại Sóc Trăng - Công ty TNHH TV và DV BĐGTS Nguyên Tâm thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/12/2018 do Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Sóc Trăng ủy quyền như sau:

Đơn vị tổ chức đấu giá: Chi nhánh tại Sóc Trăng - Công ty TNHH TV và DV BĐG TS Nguyên Tâm - 136 đường Trần Văn Bảy, Khóm 05, phường 03, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Sóc Trăng- Số 18 đường Hùng Vương, phường 06, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Tên tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất thuê và tài sản gắn liền với đất đối với Khu đất phân trường Phú Lợi diện tích 9.124.657,9 m2; thuộc thửa đất số 405, tờ bản đồ số 09, tọa lạc tại xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, cụ thể:

- Mục đích sử dụng đất để đấu giá: Thực hiện dự án nông nghiệp công nghệ cao (thuộc nhóm đất nông nghiệp).

- Hình thức sử dụng đất khi trúng đấu giá: Cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

- Thời hạn sử dụng đất khi trúng đấu giá: 50 năm.

* Tài sản gắn liền với đất: Trạm bơm, diện tích xây dựng 125 m2. Kết cấu: Móng, cột bê tông cốt thép, vách xây tường, nền lát gạch men, mái tole.

Lưu ý:

- Diện tích thửa đất là 9.124.657,9 m2 (đã trừ đất xây dựng công trình năng lượng (trụ điện): 4.596,9 m2).

- Tiêu chí để thực hiện dự án: Nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá phải đề xuất Dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đáp ứng một trong các tiêu chí theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 738/QĐ-BNN-KHCN ngày 14/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tiêu chí xác định chương trình, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, danh mục công nghệ cao ứng dụng trong nông nghiệp.

Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất: 6.067.897.504 đồng/ năm (Sáu tỷ, không trăm sáu mươi bảy triệu, tám trăm chín mươi bảy ngàn, năm trăm lẻ bốn đồng). Tổng thời gian thuê đất là 50 năm.

Lưu ý: Giá trị tài sản trên đất người trúng đấu giá hoàn trả cho Nhà nước: 1.806.655.860 đồng (Một tỷ, tám trăm lẻ sáu triệu, sáu trăm năm mươi lăm ngàn, tám trăm sáu mươi đồng).

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:5.000.000 đồng/01 bộ hồ sơ.

Tiền đặt trước:20% (Hai mươi phần trăm) so với giá khởi điểm.Làm tròn cụ thể: 1.213.579.500 đồng (Một tỷ, hai trăm mười ba triệu, năm trăm bảy mươi chín ngàn, năm trăm đồng).

Thời gian xem tài sản đấu giá:Từ ngày 16/11/2018 – ngày 25/12/2018(Giờ hành chính), tại nơi có tài sản, nơi tọa lạc của tài sản;

Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá:Đến hết ngày 25/12/2018 (Giờ hành chính);

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 25/12/2018 – 27/12/2018(Giờ hành chính)- (Tuy nhiên khách hàng tham gia đấu giá có thể nộp tiền đặt trước trong thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá nhưng phải có thỏa thuận đồng ý của Công ty đấu giá. Tiền đặt trước tham gia đấu giá khách hàng nộp vào tài khoản số 7600 2010 10932 tại Agribank – CN tỉnh Sóc Trăng trước ngày đấu giá).

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 09 giờ 00 ngày 28/12/2018;

Điều kiện và cách thức tham gia đấu giá:

- Đối tượng được tham gia đấu giá: Các tổ chức kinh tế trong nước; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (gọi chung là tổ chức tham gia đấu giá) có đủ điều kiện được Nhà nước cho thuê đất theo quy định của Luật đất đai, có dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đáp ứng tiêu chí nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

- Điều kiện tham gia đấu giá:

+ Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải thực hiện đúng theo Điều 38 của Luật Đấu giá Tài sản năm 2016;

+ Tổ chức tham gia đấu giá có đủ điều kiện được Nhà nước cho thuê đất theo quy định tại Luật đất đai để thực hiện dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;

+ Tổ chức tham gia đấu giá có Dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đáp ứng được một trong các tiêu chí nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

- Hồ sơ tham gia đấu giá gồm:

+ Đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và tiến độ triển khai dự án sau khi trúng đấu giá.

+ Thuyết minh dự án đầu tư, trong đó nêu rõ tổng mức vốn đầu tư dự án công nghệ cao ứng dụng để thực hiện dự án, tiến độ thực hiện dự án,…

+ Giấy tờ chứng minh năng lực tài chính để thực hiện dự án theo quy định của Luật đất đai và Luật đầu tư (giấy tờ chứng minh vốn sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư của dự án, văn bản của các tổ chức tín dụng hoặc Ngân hàng về việc cam kết cho vay phần vốn còn lại để thực hiện dự án).

+ Khách hàng có nhu cầu và đủ điều kiện tham gia đấu giá liên hệ trực tiếp Chi nhánh Công ty mua hồ sơ và nộp tiền đặt trước theo quy định; Đối với tổ chức: Nộp giấy CMND của người đại diện theo pháp luật; giấy phép đăng ký kinh doanh và các giấy tờ khác liên quan. Lưu ý: Mang bản chính để đối chiếu.

Hình thức và phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia và tổ chức cuộc đấu giá: Tại Chi nhánh tại Sóc Trăng - Công ty TNHH TV và DV BĐG TS Nguyên Tâm - 136 đường Trần Văn Bảy, Khóm 05, phường 03, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Khách hàng có nhu cầu xem, đăng ký tham gia đấu giá xin liên hệ tại Văn phòng Công ty hoặc điện thoại số 02993 821 368 để biết thêm chi tiết.