Ngày 28/12/2018, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/12/2018 do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk ủy quyền như sau: