Ngày 28/12/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại khu dân cư thôn Phú Lễ, Bác Vọng Tây, Hạ Lang, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày 28/12/2018 như sau:

I. Số lô, vị trí, đặc điểm, quỹ đất đấu giá và nơi có tài sản đấu giá:

1. Số lô đất đấu giá: 11 lô đất, trong đó:

Khu dân cư thôn Phú Lễ: 02 lô đất,

Khu dân cư thôn Bác Vọng Tây: 02 lô đất,

Khu dân cư thôn Hạ Lang: 07 lô đất.

2. Vị trí, địa điểm khu đất đấu giá:

a. Khu dân cư thôn Phú Lễ: Khu vực 1, vị trí 2; Các lô đất nằm trên tuyến đường giao thông nông thôn 4m, thuận lợi cho việc ăn ở.

b. Khu dân cư thôn Bác Vọng Tây: Vị trí 1, đường liên xã Quảng Vinh - Quảng Phú: đoạn từ Ngã ba liệt sĩ xã đến cầu Đốc Trướng; Các lô đất nằm trên đường quy hoạch 16,5m; mặt đường đã được nhựa hóa với chiều rộng 3,5m, thuận lợi cho việc ăn ở và sinh hoạt.

c. Khu dân cư thôn Hạ Lang: Vị trí 2, đường ven sông Bồ, đoạn từ Ngã ba Nhà ông Thạnh đến nhà bia ghi danh xã; Các lô đất nằm trên tuyến đường quy hoạch5m, hiện trạng đường đất, thuận lợi cho việc ăn ở và sinh hoạt.

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở; Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

4. Nơi có tài sản đấu giá: Các Thôn Phú Lễ, Bác Vọng Tây, Hạ Lang, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

II. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước: 

STT

Ký hiệu lô đất theo bản vẽ QH


hiệu
thửa
đất

Tờ
bản
đồ
số

Diện tích

(m2)

Khu vực/ Vị trí

Đơn giá
(đồng/m
2)

Giá khởi điểm

(đồng/lô)

Bước giá

(đồng)

Tiền đặt trước

(đồng)

1. Khu dân cư thôn Phú Lễ

1

1

T261

4

160,3

Khu vực 1, vị trí 2

150.000

24.045.000

1.000.000

3.000.000

2

2

T262

4

141,7

150.000

21.255.000

1.000.000

3.000.000

2. Khu dân cư thôn Bác Vọng Tây

3

1

T1036

21

247,4

Vị trí 1, đường liên xã Quảng Vinh - Quảng Phú: đoạn từ Ngã ba liệt sĩ xã đến cầu Đốc Trướng.

400.000

98.960.000

4.000.000

13.000.000

4

2

T1037

21

261,2

450.000

117.540.000

4.000.000

13.000.000

3. Khu dân cư thôn Hạ Lang

5

12

T349

26

205,3

Vị trí 2, đường ven sông Bồ, đoạn từ Ngã ba Nhà ông Thạnh đến nhà bia ghi danh xã.

850.000

174.505.000

6.000.000

18.000.000

6

13

T350

26

203,4

800.000

162.720.000

6.000.000

18.000.000

7

14

T351

26

199,6

800.000

159.680.000

6.000.000

18.000.000

8

15

T352

26

216,8

800.000

173.440.000

6.000.000

18.000.000

9

16

T353

26

154,0

850.000

130.900.000

6.000.000

18.000.000

10

17

T354

26

153,3

800.000

122.640.000

6.000.000

18.000.000

11

18

T355

26

150,6

800.000

120.480.000

6.000.000

18.000.000

Tổng cộng: 11 lô đất

1.306.165.000

III. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, bán hồ sơ, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến ngày 25/12/2018 ở vị trí các lô đất tại khu dân cư thôn Phú Lễ, Bác Vọng Tây, Hạ Lang, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 16 giờ 30 phút ngày 25/12/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền và Ủy ban nhân dân xã Quảng Phú.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước: 

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ/lô.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp mức tiền đặt trước theo thông báo từ ngày 25 tháng 12 năm 2018 đến 11 giờ 00 phút ngày 27 tháng 12 năm 2018 và nộp vào tài khoản số: 1000.10.797979 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân (NCB) Chi nhánh Huế; Hoặc tài khoản số: 1005002358 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

(Tiền đặt trước được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thừa Thiên Huế trước 11 giờ 00 ngày 27/12/2018).

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, thu tiền đặt trước:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 16 giờ 30 ngày 25/12/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền và Ủy ban nhân dân xã Quảng Phú.

- Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút ngày 25/12/2018, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước tại Ủy ban nhân dân xã Quảng Phú.

b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ban hành.

  c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định tại thông báo đấu giá. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

IV. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức, phương thức, số vòng đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 28 tháng 12 năm 2018 tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Hình thức, phương thức, số vòng đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên và không hạn chế số vòng trả giá.

Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền, địa chỉ: Thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc UBND xã Quảng Phú./.