Ngày 28/12/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/12/2018 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Di Linh ủy quyền như sau:

TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (Địa chỉ: 52 Phan Đình Phùng, P. 1, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

CƠ QUAN CÓ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Di Linh (Địa chỉ: Đường Nguyễn Huệ, TT Di Linh, huyện Di Linh).

1. TÀI SẢN ĐẤU GIÁ: QSDĐ tại khu quy hoạch dân cư: Thôn 6, xã Tân Lâm 01 lô diện tích 283,90m2, giá khởi điểm 331.000đ/ m2; KQH dân cư nhà máy chè 2/9 có 06 lô diện tích từ 119m2đến 278m2, giá khởi điểm từ 934.000đ/ m2 đến 1.144.000đ/m2; Đồi Thanh Danh 19 lô có diện tích từ 258m2 đến 409,60m2, giá khởi điểm 1.150.000đ/m2 đến 1.445.000đ/m2 ; Thôn 12, xã Hòa Ninh 33 lô có diện tích từ 345m2 đến 492,00m2, giá khởi điểm 808.000đ/ m2 đến 889.000đ/m2; (Có bảng kê chi tiết kèm theo).

Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn;

Hình thức: Giao đất thông qua đấu giá;

Thời gian sử dụng đất: Lâu dài;

Tài sản gắn liền với đất: Không có;

2. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM XEM TÀI SẢN ĐẤU GIÁ: Từ ngày 24/12/2018 đến 25/12/2018 (trong giờ hành chính)

3. ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

- Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đến 17 giờ 00’ (trong giờ hành chính) ngày 25/12/2018 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Di Linh hoặc tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Theo quy định hiện hành

- Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

- Thời gian, cách thức nộp tiền đặt trước: Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản Trung tâm từ 7 giờ ngày 25/12/2018 đến 17 giờ ngày 26/12/2018;

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân không thuộc đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá theo Luật đấu giá, chi tiết xem trong Quy chế cuộc đấu giá đính kèm;

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Di Linh;

4. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐẤU GIÁ: Vào lúc 9 giờ 30’ ngày 28/12/2018

5. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

6. PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ: Phương thức trả giá lên.

BẢNG KÊ CHI TIẾT KÈM THEO

Quyền sử dụng đất tại các khu quy hoạch dân cư trên địa bàn huyện Di Linh, cụ thể như sau:

 

STT

Ký hiệu

Diện tích
(m2)

Đơn giá (đ/m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Khu QH dân cư đồi Thanh Danh

Đường số 1, đường số 2, đường số 3 (đường đi vào lò sấy) và đường số 7, đường số 8

1

B6

279.90

1,386,000

387,941,400

2

B13

258.00

1,386,000

357,588,000

3

B14 – B20

279.50

1,386,000

387,387,000

4

B23 – B25

279.60

1,386,000

387,525,600

5

B26

279.60

1,445,000

404,022,000

6

B27

279.60

1,386,000

387,525,600

7

B32

409.60

1,386,000

567,705,600

8

B40

319.70

1,386,000

443,104,200

9

B57

321.60

1,150,000

369,840,000

10

B58

320.30

1,150,000

368,345,000

11

B63

300.00

1,150,000

345,000,000

 


KQH xã Tân Lâm

1

C20

283.90

331,000

93,970,900

KQH dân cư nhà máy chè 2/9

1

A35

145

934,000

135,430,000

2

A36

145

934,000

135,430,000

3

A37

145

934,000

135,430,000

4

A287

278

981,000

272,718,000

5

A376

119

981,000

116,739,000

6

A178

257

1,144,000

294,008,000

QH dân cư thôn 12, xã Hòa Ninh, huyện Di Linh

Khu vực đất biệt lập

1

BL1

492,00

889.000

437.388.000

2

BL2

354,00

889.000

314.706.000

3

BL3

367,20

808.000

296.697.600

4

BL4

355,20

808.000

287.001.600

5

BL5 – BL10

384,00

808.000

310.272.000

6

BL67 –BL75

406,00

808.000

328.048.000

7

BL76

357,00

889.000

317.373.000

8

BL78

361,50

889.000

321.373.500

9

BL79 –BL83

420,50

808.000

339.764.000

10

BL84

413,25

808.000

333.906.000

11

BL85

406,00

808.000

328.048.000

12

BL100

468,00

808.000

378.144.000

13

BL101

462,00

808.000

373.296.000

14

BL102

420,00

808.000

339.360.000

15

BL103

438,00

808.000

353.904.000

16

BL104

426,00

808.000

344.208.000