Ngày 28/12/2018, đấu giá quyền sử dụng 3.909,8 m2 đất tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/12/2018 do UBND huyện Cẩm Khê ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Phú Thọ. Địa chỉ: Tầng 1, Sở Tư pháp, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 0210 3844 209.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: UBND huyện Cẩm Khê. Địa chỉ: thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. ĐT: 0210.3889 123.

3. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản, phí hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước: Quyền sử dụng 3.909,8 m2 đất ở được chia thành 18 ô tại các xã: Phương Xá, Chương Xá, Phú Lạc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Cụ thể như sau: 

TT

Vị trí khu đất đấu giá

Diện tích(m2)

Giá khởi điểm(đồng/m2)

Bước giá

(đồng/m2)

Tiền đặt trước

(đồng/ô đất)

Phí hồ sơ

(đồng/ô đất)

Giá trị ô đất

(đồng)

I

Xã Phương Xá

Khu 9

1

Ô số 01

155,4

9.000.000

50.000

279.720.000

500.000

1.398.600.000

2

Ô số 02

163,0

9.000.000

50.000

293.400.000

500.000

1.467.000.000

3

Ô số 03

169,4

9.000.000

50.000

304.920.000

500.000

1.524.600.000

II

XãChương Xá

Khu Dốc Giang

1

Ô số 02

200,0

800.000

15.000

15.000.000

100.000

160.000.000

2

Ô số 03

250,0

800.000

15.000

20.000.000

100.000

200.000.000

3

Ô số04

250,0

800.000

15.000

20.000.000

100.000

200.000.000

4

Ô số 05

250,0

800.000

15.000

20.000.000

100.000

200.000.000

5

Ô số 06

250,0

800.000

15.000

20.000.000

100.000

200.000.000

6

Ô số 07

250,0

800.000

15.000

20.000.000

100.000

200.000.000

7

Ô số 08

250,0

800.000

15.000

20.000.000

100.000

200.000.000

8

Ô số 09

250,0

800.000

15.000

20.000.000

100.000

200.000.000

9

Ô số 10

250,0

800.000

15.000

20.000.000

100.000

200.000.000

10

Ô số 11

292,0

800.000

15.000

20.000.000

200.000

233.600.000

11

Ô số 12

250,0

800.000

15.000

20.000.000

100.000

200.000.000

12

Ô số 13

250,0

800.000

15.000

20.000.000

100.000

200.000.000

13

Ô số 14

250,0

800.000

15.000

20.000.000

100.000

200.000.000

III

Xã Phú Lạc

Khu Gò Sồi (Trung Tiến 1)

1

Ôsố 02

90,0

2.000.000

50.000

36.000.000

100.000

180.000.000

2

Ôsố 03

90,0

2.000.000

50.000

36.000.000

100.000

180.000.000

 

* Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của các ô đất đấu giá: Đất đã được UBND huyện Cẩm Khê thực hiện thu hồi, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng chuyển mục đích sử dụng thành đất ở.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

Từ ngày 07/12/2018 đến 15h00 phút ngày 25/12/2018.

Tại các địa điểm:

+ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, tầng 1 Sở Tư pháp, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

+ Phòng Tài chính Kế hoạch - UBND huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Khách hàng liên hệ để xem ô đất trên thực địa hoặc sơ đồ ô đất từ ngày 15/12/2018 đến 16h00 phút ngày 20/12/2018 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, tầng 1 Sở Tư pháp, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ hoặc Phòng Tài chính Kế hoạch - UBND huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

6. Thời gian, địa điểm, hình thức nộp tiền đặt trước:

Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trong 03 ngày: 25/12/2018, 26/12/2018 đến trước 10h00 phút ngày 27/12/2018 (khách hàng nộp bản sao chứng từ nộp tiền đặt trước tại các điểm thu hồ sơ trước 10h00 phút ngày 25/12/2018)

Nộp vào tài khoản số: 030049902766 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) - Chi nhánh Phú Thọ.

Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng trực tiếp nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 07/12/2018 đến 16h00 phút ngày 25/12/2018 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Phú Thọ hoặc Phòng Tài chính Kế hoạch - UBND huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và pháp luật liên quan đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định. (Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ làm việc hành chính)

8.Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Bắt đầu vào hồi 8h00 ngày 28/12/2018 tại Hội trường UBND huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. (Đề nghị khách hàng tham gia đấu giá có mặt trước 30 phút để làm thủ tục)

9. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, tầng 1 Sở Tư pháp, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 0210 3 844 209.

Hoặc: Phòng Tài chính Kế hoạch UBND huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ./.