Ngày 28/12/2018, đấu giá lô 110.771 cây cao su thanh lý các loại tại tỉnh Đắk Lắk

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/12/2018 do Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk.

2. Người có tài sản đấu giá: Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk - Số 30 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

3. Tài sản đấu giá, tiền đặt trước, tiền hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

Lô 110.771 cây cao su thanh lý các loại tại Nông trường Cao su Cư Kpô thuộc Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk, cụ thể như sau:

Stt

Nội dung

Số lượng (cây)

Đơn giá (đồng/cây)

Giákhởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Tiền hồ sơ (đồng/hồ sơ)

1

Gói số01

54.733

18.257.756.000

3.650.000.000

500.000

Đội 3–NT Cư Kpô

Cây loại A

241

1.992.654

480.230.000

Cây loại B

4.111

1.261.734

5.186.987.000

Cây loại C

13.488

538.279

7.260.310.000

Cây loại D

33.397

156.357

5.221.853.000

Cây còi

3.496

31.000

108.376.000

2

Gói số 03

56.038

22.313.879.000

4.460.000.000

500.000

Đội 4–NT Cư Kpô

Cây loại A

374

1.992.654

735.289.000

Cây loại B

6.058

1.261.734

7.517.410.000

Cây loại C

18.310

538.279

9.616.358.000

Cây loại D

29.116

156.357

4.312.638.600

Cây còi

4.387

31.000

132.184.000

4. Tổng giá khởi điểm: 40.571.635.000 đồng (Bốn mươi tỷ, năm trăm bảy mươi mốt triệu, sáu trăm ba mươi lăm ngàn đồng)

Giá trên chưa bao gồm các khoản thuế (nếu có).

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong giờ hành chính từ ngày 24/12/2018 đến ngày 26/12/2018 tại nơi có tài sản đấu giá.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ ngày 26/12/2018 (trong giờ hành chính).

b) Điều kiện, cách thức đăng ký: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo quy định của Luật đấu giá tài sản đến Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản mua hồ sơ; nộp tiền đặt trước, phiếu đăng ký tham gia đấu giá, giấy tờ khác có liên quan.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 28/12/2018 tại Hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

8. Hình thức, phương thức đấu giá:

a) Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

b) Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

9. Không tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản không tổ chức đấu giá trong trường hợp trước thời gian tổ chức cuộc đấu giá người có tài sản đấu giá, cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu dừng hoặc tạm đình chỉ việc tổ chức đấu giá.

* Các nội dung khác được quy định tại Quy chế cuộc đấu giá.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến liên hệ tại các địa chỉ sau để được hướng dẫn:

- Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: Số 135 đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại: 0262.3954464

- Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk. Địa chỉ: Số 30 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại: 0262.3865015.