Ngày 28/12/2018, đấu giá gỗ xẻ tại tỉnh Bắc Kạn

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày  28/12/2018 do Công an huyện Na Rì uỷ quyền như sau: