Ngày 28/12/2018, đấu giá cho thuê dịch vụ giữ xe tại Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/12/2018 do Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen ủy quyền như sau:

- Đấu giá cho thuê dịch vụ giữ xe tại Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen. Số lượng gồm: 02 bãi xe (Bãi xe ô tô cổng trước và Bãi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp cổng trước).

- Thời gian cho thuê: 12 tháng (từ 01/01/2019 – 31/12/2019).

- Giá khởi điểm: 1.650.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 165.000.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng.

- Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

- Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: Bản sao Giấy CMND, mẫu Phiếu đăng ký tham gia đấu giá, mẫu giấy xem tài sản, hồ sơ năng lực theo tiêu chí đấu giá quy định.

- Thời gian đăng ký, tham khảo mua và nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết 10 giờ, ngày 25/12/2018 (thứ ba). Xem tài sản trực tiếp ngày 20&21/12/2018, tại nơi có tài sản.

- Tổ chức đấu giá: 14 giờ, ngày 28/12/2018 (thứ sáu).

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh; Tầng 4 - số 082 Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.813 218.