Ngày 28/12/2018, đấu giá 33,2 ha cây Cao su thanh lý tại TPHCM

(BĐT) - Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam tại TP.HCM thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/12/2018 do Công ty TNHH MTV Bò sữa TP. Hồ Chí Minh uỷ quyền như sau:

* Đơn vị tổ chức bán đấu giá: Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam tại TP.HCM. 

* Đơn vị có tài sản bán đấu giá: Công ty TNHH MTV Bò sữa TP. Hồ Chí Minh.

Đơn vị chúng tôi trân trọng thông báo gia hạn thêm thời gian bán hồ sơ và tổ chức bán đấu giá lô tài sản 33,2 ha cây Cao su thanh lý.

Giá khởi điểm: 6.993.700.000 đồng được đăng trên Báo Đấu thầu ngày 07 và 12/12/2018 như sau:

1. Thời gian/ địa điểm bán/ nộp hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá: Gia hạn đến 16h00, ngày 26/12/2018.

2. Thời gian, địa điểm mở phiếu trả giá: 09h30, ngày 28/12/2018. Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH MTV Bò sữa TP. Hồ Chí Minh.