Ngày 28/12/2018, đấu giá 04 quyền sử dụng đất tại huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/12/2018 do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk.

2. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk.

3. Tài sản đấu giá: 04 Quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Xuân Kha và bà Định Thị Nhung. Địa chỉ: Xã Ea Kpam, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk ,cụ thể như sau:

a) QSD đất thửa đất số 128, tờ bản đồ số 8 theo GCN quyền sử dụng đất số AM 482025 cấp ngày 23/04/2008; Diện tích: 2.800 m2; Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm.

b) QSD đất thửa đất số 164, tờ bản đồ số 8 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BV 668381 cấp ngày 17/11/2014; Diện tích: 4.587 m2; Mục đích sử dụng: Đất nuôi trồng thủy sản.

c) QSD đất thửa đất số 163, tờ bản đồ số 8 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BV 668380 cấp ngày 17/11/2014; Diện tích: 24.050 m2. Mục đích sử dụng: Đất nuôi trồng thủy sản.

d) QSD thửa đất số 165, tờ bản đồ số 8 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BV 668382 cấp ngày 17/11/2014; Diện tích: 3.470 m2; Mục đích sử dụng: Đất nuôi trồng thủy sản.

4. Giá khởi điểm: 1.800.000.000 đồng (Một tỷ, tám trăm triệu đồng).

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/ hồ sơ.

6. Tiền đặt trước: 270.000.000 đồng (Hai trăm bảy mươi triệu đồng).

7. Xem tài sản đấu giá: Từ ngày 04/12/2018 tới ngày 25/12/2018.

8. Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ ngày 04/12/2018 đến 17 giờ 00 phút, ngày 25/12/2018.

9. Tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 28/12/2018 tại Hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

10. Hình thức, Phương thức đấu giá: 

a) Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

b) Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu liên hệ số điện thoại: 0262.3954464 để được hướng dẫn chi tiết.