Ngày 28/11/2019, đấu giá vật tư phế liệu thu hồi công trình phá dỡ tại TPHCM

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hồ Chí Minh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/11/2019 do Phòng Tài chính Kế hoạc, UBND Quận 9 ủy quyền như sau: