Ngày 28/11/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/11/2019 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở (giao đất sử dụng lâu dài) thuộc dự án khai thác quỹ đất xây dựng Khu dân cư nông thôn mới của 05 lô đất tại tổ 6, thôn Châu Xuân Đông, xã Bình Định Nam, và 02 lô đất tại tổ 8, thôn Đồng Dương, xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

2. Nơi có tài sản đấu giá: Tại tổ 6, thôn Châu Xuân Đông, xã Bình Định Nam, và tổ 8, thôn Đồng Dương, xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

3. Vị trí thửa đất, diện tích (m2/lô), đơn giá (đồng/lô), giá khởi điểm (đồng/lô), tiền đặt trước (đồng/lô) của các lô đất đưa ra đấu giá như sau: 

Stt

Ký hiệu

Vị trí thửa đất

Diện tích (m2)

Đơn giá (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Tiền đặt trước (đồng)

1

Lô số 01

Tổ 6, thôn Châu Xuân Đông

140

660.000

92.400.000

18.000.000

2

Lô số 02

Tổ 6, thôn Châu Xuân Đông

140

660.000

92.400.000

18.000.000

3

Lô số 03

Tổ 6, thôn Châu Xuân Đông

140

660.000

92.400.000

18.000.000

4

Lô số 04

Tổ 6, thôn Châu Xuân Đông

140

660.000

92.400.000

18.000.000

5

Lô số 10

Tổ 6, thôn Châu Xuân Đông

160

660.000

105.600.000

21.000.000

6

Lô số 01

Tổ 8, thôn Đồng Dương

100

1.176.000

117.600.000

23.000.000

7

Lô số 04

Tổ 8, thôn Đồng Dương

110

823.200

90.552.000

18.000.000

Tổng cộng

930,00

683.352.000

183.000.000

- Bước giá: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng y) và được áp dụng ngay khi khách hàng tham gia bỏ phiếu trả giá cho tất cả các lô đất.

Giá khởi điểm trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ và các chi phí khác để làm thủ tục cấp giấy CNQSD đất theo quy định, người mua phải chịu nộp theo giá trúng đấu giá

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/ 01 hồ sơ/ 01 lô đất (Một trăm ngàn đồng/hồ sơ). Tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm thu tiền mua hồ sơ quy định.

5. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Tầng 03, tòa nhà số 88 Trương Chí Cương, P Hòa Thuận, TP Tam Kỳ)

6. Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất huyệnThăng Bình (ĐC: Số 282 Tiểu La, Thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong thời gian niêm yết, thông báo. Khách hàng có nhu cầu thì liên hệ với công ty để sắp xếp thời gian.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá và tiền đặt trước:

- Mua hồ sơ tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và các quy định khác của pháp luật có liên quan, mua hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính các ngày làm việc): Từ ngày có Thông báo Đấu giá tài sản đến 16h00 ngày 25/11/2019 tại 02 nơi:

+ Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Tầng 03, tòa nhà số 88 Trương Chí Cương, P Hòa Thuận, TP Tam Kỳ).

+ Trung tâm phát triển quỹ đất huyệnThăng Bình (ĐC: Số 282 Tiểu La, Thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).

- Nộp hồ sơ tham gia đấu giá, phiếu trả giá và tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 26/11/2019 đến 17h00 ngày 26/11/2019 tại trụ sở Trung tâm phát triển quỹ đất huyệnThăng Bình (ĐC: Số 282 Tiểu La, Thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam)

- Tiền đặt trước nộp vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam, số tài khoản: 040066246479 tại Ngân hàng Thương mại CP Sacombank - CN Quảng Nam.

09. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín gián tiếp.

10. Phương thức trả giá: Trả giá lên.

11. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 28/11/2019 tại Hội trường: Trung tâm phát triển quỹ đất huyệnThăng Bình (ĐC: Số 282 Tiểu La, Thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).

* Chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam; ĐC: Tầng 03, tòa nhà số 88 Trương Chí Cương, P Hòa Thuận, TP Tam Kỳ; Điện thoại: 0235.6338777.