Ngày 28/11/2019, đấu giá quyền sử dụng 16 lô đất tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, vào ngày 28/11/2019 cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: 16 lô đất tại xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Diện tích: từ 129,6 m2 đến 338,0 m2

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở

4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN ĐẶT TRƯỚC, BƯỚC GIÁ: 

STT

Ký hiệu lô đất


hiệu
thửa
đất

Vị trí/Khu vực

Diện tích

Đơn giá
(đồng/m
2)

Giá khởi điểm/lô (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Bước giá

I

KHU DÂN CƯ THÔN ĐÔNG HỒ

Vị trí 01 (Quyết định 2774/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của UBND huyện Quảng Điền)

1

T297

297

Khu vực 3, 1 mặt đường đất 5,0m

170,0

150.000

25.500.000

3.000.000

1.000.000

2

T298

298

196,0

150.000

29.400.000

4.000.000

1.000.000

Vị trí 02 (Quyết định 2774/QĐ-UBNDngày 12/10/2018 của UBND huyện Quảng Điền)

3

T296

296

Khu vực 3, 1 mặt đường bê tông 3,0m

166,0

180.000

29.880.000

4.000.000

1.000.000

Vị trí 03 (Quyết định 2774/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của UBND huyện Quảng Điền)

4

T482

482

Khu vực 3, 1 mặt đường đất3,0m

294,0

170.000

49.980.000

6.000.000

2.000.000

5

T483

483

Khu vực 3, 1 mặt đường bê tông 3,0m

226,0

180.000

40.680.000

5.000.000

2.000.000

6

T484

484

244,0

180.000

43.920.000

6.000.000

2.000.000

7

T485

485

231,0

180.000

41.580.000

5.000.000

2.000.000

Khu dân cư thôn Đông Hồ - Chợ Nịu

8

Lô 34

Khu vực 1, VT1

134,2

600.000

80.520.000

12.000.000

2.000.000

9

Lô 35

Khu vực 1, VT1

129,6

650.000

84.240.000

13.000.000

3.000.000

II

KHU DÂN CƯ THÔN TRẰM NGANG

Vị trí 01 (Quyết định 2774/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của UBND huyện Quảng Điền)

10

T357

357

Khu vực 3, 1 mặt đường đất 7,0m

321,0

150.000

48.150.000

6.000.000

2.000.000

Vị trí 02 (Quyết định 2774/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của UBND huyện Quảng Điền)

11

T399

399

Khu vực 3, 1 mặt đường đất 5,0m

249,0

140.000

34.860.000

5.000.000

1.000.000

Vị trí 03 (Quyết định 2774/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của UBND huyện Quảng Điền)

12

T762

762

Khu vực 3, 1 mặt đường 5,0m

240,0

140.000

33.600.000

4.000.000

1.000.000

13

T763

763

240,0

140.000

33.600.000

4.000.000

1.000.000

III

KHU DÂN CƯ THÔN TÂY HOÀNG (QUYẾT ĐỊNH 2774/QĐ-UBND NGÀY 12/10/2018 CỦA UBND HUYỆN QUẢNG ĐIỀN)

14

T890

890

Khu vực 3, 1 mặt đường bê tông 3,0m

315,0

170.000

53.550.000

7.000.000

2.000.000

15

T891

891

Khu vực 3, 1 mặt đường quy hoạch 5,0m

326,0

140.000

45.640.000

6.000.000

2.000.000

16

T892

892

338,0

140.000

47.320.000

6.000.000

2.000.000

TỔNG

722.420.000

Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác; người trúng đấu giá khi nộp tiền sử dụng đất vào Ngân sách Nhà nước cùng với thực hiện nộp lệ phí trước bạ về đất theo mức giá trúng đấu và tỷ lệ quy định.

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

- Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013.

- Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

- Hộ gia đình, cá nhân không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá 2016.

V. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ: 100.000 đồng/hồ sơ/lô

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 25/11/2019 tại xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính, từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 25/11/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị hoặc UBND xã Quảng Thái.

4. Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ đấu giá:

- Tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị: Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 25/11/2019.

- Tại UBND xã Quảng Thái: từ 08h00 đến 11h00 ngày 25/11/2019.

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 8h00 ngày 25/11/2019 đến 17h00 ngày 27/11/2019. (Tiền đặt trước phải được xác nhận báo có trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị)

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

- Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản: 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản: 0161001697979 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Huế.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 28/11/2019.

Địa điểm tổ chức đấu giá: tại hội trường UBND xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền - thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, Số điện thoại: 0234.3566607.

- Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995, Website:chuoigiatri.com.vn