Ngày 28/11/2019, đấu giá cho thuê mặt bằng tại Trường Đại học Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ)

(BĐT) - Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ (Địa chỉ: Số 36 Kim Đồng, tổ 16C khu 9, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ) tổ chức đấu giá tài sản cho thuê của Trường Đại học Hùng Vương, sản vào ngày 28/11/2019 cụ thể như sau:

1. Đơn vị có tài sản đấu giá: Trường Đại học Hùng Vương (Địa chỉ: đường Nguyễn Tất Thành, phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ)

2. Tài sản đấu giá:

- TS1: Địa điểm mặt bằng đặt căng tin, vị trí tại giảng đường N4 cơ sở thành phố Việt Trì. Diện tích 54m2;

* Giá khởi điểm: 48.000.000 đồng/năm

* Tiền đặt trước: 9.000.000 đồng

* Tiền bán hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ

- TS2: Địa điểm mặt bằng đặt máy photo coppy, vị trí tại gầm cầu thang tầng 1 giảng đường A, cơ sở thành phố Việt Trì. Diện tích 8m2;

* Giá khởi điểm: 36.000.000 đồng/năm

* Tiền đặt trước: 7.000.000 đồng

* Tiền bán hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ

- TS3: Địa điểm mặt bằng đặt trạm phát sóng

- 01 trạm vị trí sau nhà A12, cơ sở thị xã Phú Thọ. Diện tích 4m2

- 01 trạm, vị trí tại nóc nhà N05B, cơ sở thành phố Việt Trì. Diện tích 4m2;

* Giá khởi điểm: 78.000.000 đồng/năm

Trong đó:   - Cơ sở TX Phú Thọ: 36.000.000 đồng/năm

  - Cơ sở TP Việt Trì: 42.000.000 đồng/năm

* Tiền đặt trước: 15.000.000 đồng

* Tiền bán hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ

- TS4: Địa điểm mặt bằng đặt trạm phát sóng, 01 trạm, vị trí tại nóc nhà hành chính hiệu bộ, cơ sở thành phố Việt Trì. Diện tích 4m2;

* Giá khởi điểm: 60.000.000 đồng/năm

* Tiền đặt trước: 12.000.000 đồng

* Tiền bán hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ

- TS5: Địa điểm mặt bằng đặt trạm phát sóng, 01 trạm, vị trí tại nóc nhà hành chính hiệu bộ, cơ sở thành phố Việt Trì. Diện tích 4m2.

* Giá khởi điểm: 36.000.000 đồng/năm

* Tiền đặt trước: 7.000.000 đồng

* Tiền bán hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ

- TS6: Nhà ăn Trung tâm sự kiện, cơ sở thành phố Việt Trì. Diện tích: 735m2;

- Nhà ăn ký túc xá, cơ sở thành phố Việt Trì (tầng 1). Diện tích: 1.872m2;

* Giá khởi điểm: 463.672.245 đồng/năm

Trong đó:  - Nhà ăn trung tâm sự kiện: 63.112.245 đồng/năm

  - Nhà ăn ký túc xá: 400.560.000 đồng/năm

* Tiền đặt trước: 45.000.000 đồng

* Tiền bán hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ

- TS7: Sảnh tầng 2 nhà hành chính hiệu bộ (cà phê Synary) và tài sản bàn ghế máy móc. Diện tích: 168m2.

* Giá khởi điểm: 84.821.050 đồng/năm

* Tiền đặt trước: 16.000.000 đồng

* Tiền bán hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ

3. Thời gian cho thuê: 05 năm (từ năm 2019 đến năm 2024)

4. Thời gian, địa điểm xem hiện trạng tài sản đấu giá: Liên tục 2 ngày: Ngày 18/11 và 19/11/2019 tại vị trí tài sản đấu giá thuộc 2 cơ sở Trường Đại học Hùng Vương.

5. Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày đăng thông báo 07/11 đến 16h00 ngày 25/11/2019 tại Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện: Theo điều 38 Luật Đấu giá Tài sản, đủ điều kiện về tài chính, không vi phạm pháp luật, nộp tiền đặt trước và nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, đúng thời gian quy định.

- Cách thức: Từ ngày 07/11 đến 16h00 ngày 25/11/2019, khách hàng nộp hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ.

7. Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp (không hạn chế số vòng) tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 8h00’ ngày 28/11/2019 tại Nhà văn hóa khu 9 phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì.

10. Phương thức nộp tiền đặt trước: Ngày 25, 26 và 27/11/2019 nộp tiền vào tài khoản số 2700201006642 của Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ mở tại Agribank - CN Phú Thọ.

* Mọi chi tiết liên hệ: (Trong giờ hành chính)

- Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ - ĐT: 02103.842.215.

- Trường Đại học Hùng Vương.

Công ty Hợp danh đấu giá tài sản Phú Thọ thông báo thay đổi thời gian tổ chức đấu giá

 “V/v thay đổi thời gian tổ chức đấu giá”

Thực Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản đã ký giữa Trường Đại học Hùng Vương và Công ty Hợp danh Đấu giá tài sản Phú Thọ;

Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ (Địa chỉ: Số 36 Kim Đồng, tổ 16C khu 9, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ) đã tiến hành thông báo, niêm yết công khai việc tổ chức đấu giá tài sản cho thuê của Trường Đại học Hùng Vương theo Thông báo số 88/TB-AAPC ngày 06/11/2019.

Nay, Công ty Hợp danh Đấu giá tài sản Phú Thọ thông báo việc thay đổi thời gian tổ chức đấu giá cụ thể như sau:

* Nội dung đã thông báo, niêm yết:

“ 8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 8h00’ ngày 28/11/2019 tại Nhà văn hóa khu 9 phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì.”

* Nội dung thay đổi:

“ 8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 14h00’ ngày 28/11/2019 tại Nhà văn hóa khu 9 phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì.”

Những nội dung khác kèm theo không thay đổi theo Thông báo số 88/TB-AAPC ngày 06/11/2019 của Công ty Hợp danh Đấu giá tài sản Phú Thọ.

* Mọi chi tiết liên hệ: (Trong giờ hành chính)

- Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ - ĐT: 02103.842.215.

- Trường Đại học Hùng Vương.