Ngày 28/11/2019, đấu giá cho thuê mặt bằng tại khu nhà dịch vụ bên trong Cảng cá Dân Phước (tỉnh Phú Yên)

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Việt Tín thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/11/2019 do Ban quản lý cảng cá ủy quyền như sau:

I. Tên tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Việt Tín (Công ty). Địa chỉ: 451 Hùng Vương, phường 9, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên. Điện thoại: (0257)3848979; 0914005656

II. Người có tài sản đấu giá: Ban quản lý cảng cá. Địa chỉ: Khu phố 6, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

III. Tài sản đấu giá: Cơ sở hạ tầng là mặt bằng tại khu nhà dịch vụ bên trong Cảng cá Dân Phước bằng hình thức thuê trả tiền một lần cho cả thời gian thuê là 01 năm (12 tháng) để thực hiện kinh doanh thủy sản và dịch vụ hậu cần nghề cá (gọi tắt là đấu giá tài sản). 

STT

Tên mặt bằng

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước (đồng)

Tiền hồ sơ (đồng)

Bước giá trong trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất bằng nhau (đồng)

(Đồng

/m2/năm)

(Đồng/năm)

1

Lô số1

336

87.000

29.232.000

3.000.000

100.000

500.000

2

Lô số 2

336

87.000

29.232.000

3.000.000

100.000

500.000

Lưu ý:

- Hiện trạng chỉ có mặt bằng chưa có công trình xây dựng, khi thuê mặt bằng nhà đầu tư tự đầu tư xây dựng công trình theo thiết kế mẫu của BQLCC.

- Các ngành nghề kinh doanh tại Khu nhà dịch vụ gồm: Mua bán ngư lưới cụ, vật tư và máy móc (sơn, dây điện, bóng điện, động cơ...) cho tàu cá, trang thiết bị hàng hải, điện cho tàu cá, lương thực, thực phẩm cho tàu cá.

- Thời gian ổn định giá cho thuê cơ sở hạ tầng là mặt bằng tại khu nhà dịch vụ là 05 (năm) năm. Mức điều chỉnh giá cho thuê của 05 năm tiếp theo tăng không quá 15% so với giá của 05 năm liền kề.

IV. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: 09h00’ ngày 28 tháng 11 năm 2019 tại Văn phòng Cảng cá Dân Phước, địa chỉ: Phường Xuân Thành, TX.Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

V. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

VI. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Thời gian địa điểm xem tài sản: Trong giờ hành chính ngày 21 và 22 tháng 11 năm 2019 tại Cảng cá Dân Phước, phường Xuân Thành, TX.Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

2. Thời gian mua hồ sơ: Trong giờ hành chính từ ngày 07 tháng 11 năm 2019 đến 17h00’ ngày 25 tháng 11 năm 2019 tại Văn phòng Cảng cá Dân Phước, địa chỉ: Phường Xuân Thành, TX.Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

3. Điều kiện tham gia đấu giá:

- Các tổ chức, cá nhân trong nước được pháp luật cho phép tham gia đấu giá.

  - Có năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

  - Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với ngành nghề phù hợp.

  - Một hộ gia đình hoặc một tổ chức chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

4. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá và phiếu trả giá trong giờ hành chính từ ngày 07 tháng 11 năm 2019 đến 17h00’ ngày 25 tháng 11 năm 2019 tại Văn phòng Cảng cá Dân Phước, địa chỉ: Phường Xuân Thành, TX.Sông Cầu, tỉnh Phú Yên và nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty.  

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm: Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản theo mẫu quy định của công ty, bản sao chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận ĐKKD, chứng từ nộp tiền đặt trước.