Ngày 28/11/2019, đấu giá 2 xe ô tô tại thành phố Hải Phòng

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/11/2019 do Văn phòng Thành ủy Hải Phòng ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ, tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng - số 112 đường Lê Duẩn, phường Quán Trữ, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng; Điện thoại: 0225.3678.680 hoặc 09369.304.94 (Đ/c: Hải thụ lý).

2. Tên tổ chức có tài sản đấu giá: Văn phòng Thành ủy Hải Phòng; Địa chỉ: Số 5 đường Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

3. Tên tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ:

3.1. Tài sản đấu giá: 02 xe ô-tô như sau (đấu giá riêng từng xe), cụ thể như sau:

- 01 xe ô tô Toyota Crown 05 chỗ ngồi, màu đen, biển kiểm soát 16A – 2358, số khung: JZS1550133520, số máy: 0719246 do Nhật Bản sản xuất năm 1999, năm đưa vào sử dụng 1999; Giá khởi điểm: 165.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi lăm triệu đồng); Tiền đặt trước: 33.000.000 đồng (Ba mươi ba triệu đồng); Bước giá: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

- 01 xe ô tô Toyota Landcruiser - GX 07 chỗ ngồi, màu ghi, biển kiểm soát 16A – 1588, số khung: J635084646, số máy: 1FZ0584527 do Việt Nam sản xuất năm 2003, năm đưa vào sử dụng 2003; Giá khởi điểm: 195.000.000 đồng (Một trăm chín mươi lăm triệu đồng); Tiền đặt trước: 33.000.000 đồng (Ba mươi ba triệu đồng); Bước giá: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

(Bước giá là phần chênh lệch giữa giá trả lần sau cao hơn giá trả lần liền kề trước đó, bước giá được áp dụng trong trường hợp có nhiều người trả giá cao nhất bằng nhau và có nhu cầu đấu giá tiếp).

Giá khởi điểm nêu trên không bao gồm thuế VAT.

Giá khởi điểm trêm chưa bao gồm các loại thuế (nếu có) và chưa bao gồm các chi phí liên quan đến việc thay đổi chủ sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật.

Nghĩa vụ nộp các loại thuế, phí, lệ phí để người mua được tài sản đấu giá đăng ký xe ô tô tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền do người mua được tài sản đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật.

3.2. Tiền bán hồ sơ: 200.000 đồng/01 hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng/ một hồ sơ/ 01 xe).

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp; Phương thức trả giá lên.

- Đặc điểm chi tiết của các tài sản trên được thể hiện tại hồ sơ kèm theo.

- Tổ chức, hộ kinh doanh cá thể, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được đăng ký tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá phải có đủ các điều kiện sau:

+ Có đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm);

+ Có Giấy chứng minh nhân dân (bản sao hoặc phô tô đối chiếu bản gốc);

+ Có giấy đăng ký kinh doanh (bản sao hoặc phô tô đối chiếu bản gốc, nếu là tổ chức);

+ Cam kết thực hiện đầy đủ những quy định của Quy chế này; Cam kết thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật sau khi mua được tài sản.

+ Nộp khoản tiền đặt trước trong thời hạn quy định;

3.5. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, hộ kinh doanh cá thể, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và nộp 01 bộ hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng (số 112 đường Lê Duẩn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng) gồm các điều kiện sau:

+ Có đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm khi mua hồ sơ);

+ Có Giấy chứng minh nhân dân (bản sao hoặc phô tô đối chiếu bản gốc);

+ Có giấy đăng ký kinh doanh (bản sao hoặc phô tô đối chiếu bản gốc);

+ Nộp khoản tiền đặt trước trong thời hạn quy định;

3.6. Người không được tham gia đấu giá: Theo quy định tại khoản 04 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản, cụ thể như sau:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c nêu trên;

đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

4. Thời gian, địa điểm mua, nộp hồ sơ, tiền đặt trước, xem tài sản và thời gian tổ chức cuộc đấu giá:

4.1. Thời gian, địa điểm tham khảo, mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 13/11/2019 đến 17 giờ ngày 25/11/2019 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Hải Phòng - số 112 đường Lê Duẩn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

4.2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 20/11/2019 và ngày 21/11/2019 trong giờ hành chính tại Văn phòng Thành ủy Hải Phòng; Địa chỉ: Số 5 đường Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

4.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 25 + 26 + 27/11/2019 trong giờ hành chính. Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng; Số tài khoản: 109.2052.8888.011 tại Phòng Giao dịch TechcomBank Kiến An, thành phố Hải Phòng (Hoặc có thể nộp tại các Phòng Giao dịch khác của TechcomBank trên địa bàn thành phố Hải Phòng vào số tài khoản trên).

4.4. Thời gian dự kiến tổ chức bán đấu giá: Từ 8 giờ 30 phút ngày 28/11/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng - Số 112 đường Lê Duẩn, phường Quán Trữ, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Hải Phòng - số 112 đường Lê Duẩn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: 0225.3678.680 hoặc 09369.304.94 (đ/c: Hải thụ lý).