Ngày 28/10/2019, đấu giá xe ô tô Toyota tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Nam Định

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tỉnh Nam Định thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/10/2019 do Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định ủy quyền như sau: