Ngày 28/10/2019, đấu giá xe ô tô Mazda tại tỉnh Nam Định

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tỉnh Nam Định thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/10/2019 do Thanh tra tỉnh Nam Định ủy quyền như sau: