Ngày 28/10/2019, đấu giá cho thuê mặt bằng căn tin – bãi giữ xe hai bánh tại Trường THPT Nguyễn Hiếu Tự (tỉnh Vĩnh Long)

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh HCM Việt Nam thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 28/10/2019 do Trường THPT Nguyễn Hiếu Tự ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh HCM Việt Nam. Địa chỉ: 80 Tam Đảo, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM.

Người có tài sản đấu giá: Trường THPT Nguyễn Hiếu Tự. Địa chỉ: Số 38- Khóm 2- Thị trấn Vũng Liêm – Huyện Vũng Liêm – Tỉnh Vĩnh Long.

Tài sản đấu giá:

Tài sản 1. Cho thuê mặt bằng giữ xe hai bánh tại cơ sở 1. Diện tích khuôn viên đất là 70m2 (Nhà xe cơ sở 1 hiện hữu). Thời hạn cho thuê: 12 tháng. Thu tiền thực tế là 9 tháng, Giá khởi điểm: 11.400.000đồng/9 tháng. Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/ hồ sơ. Tiền đặt trước: 2.200.000đồng.

Tài sản 2: Cho thuê mặt bằng giữ xe hai bánh tại cơ sở 2. Diện tích khuôn viên đất là 100m2 (Nhà xe cơ sở 2 hiện hữu). Thời hạn cho thuê: 12 tháng. Thu tiền thực tế là 9 tháng. Giá khởi điểm: 9.000.000đồng/9 tháng. Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/ hồ sơ. Tiền đặt trước: 1.800.000đồng.

Tài sản 3: Cho thuê mặt bằng căn tin tại cơ sở 2. Diện tích khuôn viên đất là 30m2 (Căn tin cơ sở 2 hiện hữu). Thời hạn cho thuê: 12 tháng. Thu tiền thực tế là 9 tháng. Giá khởi điểm: 9.600.000đồng/9 tháng. Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/ hồ sơ. Tiền đặt trước: 1.800.000đồng.

Tài sản 4: Cho thuê mặt bằng văn phòng phẩm tại cơ sở 1. Diện tích khuôn viên đất là 7m2 (mặt bằng Văn phòng phẩm cơ sở 1 hiện hữu). Thời hạn cho thuê: 12 tháng. Thu tiền thực tế là 9 tháng. Giá khởi điểm: 1.000.000đồng/9 tháng. Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/ hồ sơ. Tiền đặt trước: 200.000 đồng.

Thời hạn cho thuê mặt bằng giữ xe 02 bánh tại cơ sở 1, cơ sở 2, mặt bằng Căn tin cơ sở 2, mặt bằng VPP tại cơ sở 1: 12 tháng, được tính từ ngày 01/11/2019 đến ngày 31/10/2020. Thu tiền thực tế là 9 tháng, cụ thể như sau: từ ngày 01/11/2019 đến ngày 31/12/2019, từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/5/2020 và Từ ngày 01/9/2020 đến ngày 31/10/2020.

Tháng 6, tháng 7, tháng 8 năm 2020 mặt bằng giữ xe 02 bánh tại cơ sở 1, cơ sở 2, mặt bằng Căn tin cơ sở 2, mặt bằng VPP tại cơ sở 1 vẫn được hoạt động, không phải đóng tiền (bù vào các ngày nghỉ trong năm). Nhưng phải đóng các khoản sử dụng điện, nước và các chi phí dịch vụ kỹ thuật hạ tầng, … phục vụ cho hoạt động kinh doanh.

Hình thức đấu giá: đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

Phương thức đấu giá: theo phương thức trả giá lên.

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày Thông báo đến ngày 25/10/2019 tại THPT Nguyễn Hiếu Tự. (trong giờ hành chính).

+ Địa chỉ xem tài sản tại cơ sở 1: Số 38- Khóm 2- Thị trấn Vũng Liêm, Huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

+ Địa chỉ xem tài sản tại cơ sở 2: ấp Rạch Trúc, Thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký: Từ ngày Thông báo đến ngày 25/10/2019 (trong giờ hành chính).

Địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Dịch vụ tài chính tỉnh Vĩnh Long, số 11, đường Hưng Đạo Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long.

Thời gian nộp tiền đặt trước, phiếu trả giá: từ ngày 23/10 đến 16 giờ 00 phút ngày 25/10/2019 (trong giờ hành chính).

Thời gian và địa điểm công bố giá: bắt đầu từ 13 giờ 30 phút ngày 28/10 /2019 tại THPT Nguyễn Hiếu Tự. Địa chỉ: Số 38- Khóm 2- Thị trấn Vũng Liêm, Huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

Điều kiện và cách thức đăng ký: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua hồ sơ, nộp đơn hợp lệ, CMND, giấy đăng ký kinh doanh (nếu có), giấy nộp tiền đặt trước, phong bì đựng phiếu trả giá đúng hạn.

Lưu ý:

1. Ngoài ra trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày đấu giá thành, người trúng đấu giá nhà xe tại cơ sở 2 còn phải thực hiện nội dung sau:

+ Trả số tiền 6.000.000đ cho người đang thuê hiện tại (Chủ Nhà xe tại cơ sở 2 cũ) đã bỏ tiền ra để xây dựng và sửa chữa Nhà xe (Trường hợp thỏa thuận được). Số tiền này không được hoàn lại mà tính khấu hao 3.000.000đ/năm, nếu qua năm học (2020-2021) chủ Nhà xe không trúng đấu giá, thì sẽ giữ nguyên hiện trạng Nhà xe bàn giao cho người trúng đấu giá mới và nhận lại khoản tiền là: 3.000.000đ (6.000.000đ – 3.000.000đ).

+ Trong trường hợp không thỏa thuận được với người đang thuê hiện tại (Chủ Nhà xe tại cơ sở 2 cũ) thì sau 10 ngày kể từ ngày công bố kết quả trúng đấu giá, Chủ Nhà xe cơ sở 2 cũ phải di dời toàn bộ cơ sở vật chất do Chủ Nhà xe tại cơ sở 2 cũ đầu tư, trả mặt bằng lại cho Trường để bàn giao cho người trúng đấu giá tiến hành đầu tư.

2. Ngoài ra trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày đấu giá thành, người trúng đấu giá mặt bằng Căn tin tại cơ sở 2 còn phải thực hiện nội dung sau:

+ Trả số tiền 20.000.000đ cho người đang thuê hiện tại (Chủ Căn tin cũ) đã bỏ tiền ra để xây dựng và sửa chữa Căn tin (Trường hợp thỏa thuận được). Số tiền này không được hoàn lại mà tính khấu hao là 20%/năm (Tức 10.000.000đ/năm), nếu qua năm học (2020-2021) chủ Căn tin không trúng đấu giá, thì sẽ giữ nguyên hiện trạng Căn tin bàn giao cho người trúng đấu giá mới và nhận lại khoản tiền là: 10.000.000đ (20.000.000đ – 10.000.000đ) sau khi trừ đi tiền khấu hao 1 năm từ người trúng đấu giá mới.

+ Trong trường hợp không thỏa thuận được với người đang thuê hiện tại (Chủ Căn tin cũ) thì sau 10 ngày kể từ ngày công bố kết quả trúng đấu giá, Chủ Căn tin cũ phải di dời toàn bộ cơ sở vật chất do Chủ Căn tin cũ đầu tư, trả mặt bằng lại cho Trường để bàn giao cho người trúng đấu giá tiến hành đầu tư.

Khách hàng có nhu cầu biết thêm chi tiết, tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký,…liên hệ trực tiếp:

Trung tâm Thông tin Tư vấn và Dịch vụ Tài chính Vĩnh Long, số 11 Hưng Đạo Vương, phường 1, TP.Vĩnh Long. Điện thoại: 02703 822 578.