Ngày 28/02/2019, đấu giá thanh lý 14 xe ô tô tại tỉnh Nam Định

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/02/2019 do Công an tỉnh Nam Định ủy quyền như sau: