Ngày 28/02/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Kbang, tỉnh Gia Lai

(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/02/2019 do Hội đồng phát triển quỹ đất và giám sát việc bán đấu giá thu tiền sử dụng đất huyện Kbang ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản bán đâu giá: Hội đồng phát triển quỹ đất và giám sát việc bán đấu giá thu tiền sử dụng đất huyện Kbang. Địa chỉ: Thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.

Đơn vị thực hiện tổ chức bán đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đại Phát. Đ/c: 239A Duy Tân, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Thông tin về tài sản bán đấu giá: QSDĐ đất tại khu quy hoạch dân cư TDP 06, thị trấn Kbang, nằm trên đường quy hoạch TDP 06 và đường Giải phóng, thuộc thị trấn Kbang, huyện Kbang.

- Tổng số lô đất bán đấu giá: 12 lô.

- Tổng diện tích đất bán đấu giá: 1.450,5 m2.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị; Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài; Hình thức thu tiền: Thu tiền một lần

- Địa chỉ đất đấu giá: Khu quy hoạch dân cư TDP 06, thị trấn Kbang, nằm trên đường quy hoạch TDP 06 và đường Giải phóng, thuộc thị trấn Kbang, huyện Kbang

- Hình thức giao đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày ra thông báo đến 11 giờ, ngày 22/02/2019 (Trong giờ hành chính). Địa điểm: Xem trực tiếp tại các lô đất bán đấu giá

Thời gian, địa điểm bán, nhận, kết thúc hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày ra thông báo đến 15 giờ 00 phút, ngày 25/02/2019 (trong giờ hành chính) tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát. Đ/c: 239A Duy Tân, phường Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai và Hội đồng phát triển quỹ đất và giám sát việc bán đấu giá thu tiền sử dụng đất huyện Kbang (Phòng Tài chính-KH huyện Kbang, Gia Lai), địa chỉ số 43 đường Trần Hưng Đạo, Thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.

Tổng giá khởi điểm bán đấu giá: 5.837.500.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, tám trăm ba mươi bảy triệu, năm trăm ngàn đồng). Danh sách chi tiết lô đính kèm

Tiền phí đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền phí tham gia đấu giá: Giá khởi điểm từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng là 200.000 đồng/hồ sơ; Giá khởi điểm từ trên 500 triệu đồng là: 500.000 đồng/hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 10% (Mười phần trăm) giá khởi điểm của từng lô đất bán đấu giá.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá có hồ sơ tham gia đấu giá theo mẫu do Tổ chức đấu giá tài sản phát hành. Trong hồ sơ phải có giấy tờ chúng minh tư cách chủ thể tham gia đấu giá, cam kết thực hiện đúng quy định về đấu giá quyền sử dụng đất, sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch sau khi trúng đấu giá và thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan, văn bản, quyết định của cơ quan Nhà nước cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng cách bỏ phiếu kín từng vòng, liên tục cho đến khi không còn đối tượng yêu cầu đấu giá tiếp. Đấu giá từng lô đất một. Phương thức trả giá lên

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ 00 phút, thứ năm ngày 28/02/2019. Địa điểm: Hội trường Nhà khách huyện Kbang.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát số 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai (ĐT: 02693.887.339) hoặc Phòng Tài chính-KH huyện Kbang, Gia Lai.