Ngày 28/02/2019, đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu quy hoạch dân cư thôn 13, xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày 28/02/2019 như sau:

I. Số lô, vị trí, đặc điểm, quỹ đất đấu giá và nơi có tài sản đấu giá:

1. Số lô đất đấu giá: 12 lô đất tại Khu quy hoạch dân cư thôn 13, xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Vị trí, địa điểm khu đất đấu giá:

a. Vị trí 2 tuyến từ quốc lộ 49B (Trường THCS Phạm Quang Ái) đến thôn 13.

b. Đặc điểm: Đường bê tông rộng 3,5m; vị trí 2, đường 2m.

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở; Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

4. Nơi có tài sản đấu giá: tại Khu quy hoạch dân cư thôn 13, xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

II. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước:

T
T
Ký hiệu lô đất

hiệu
thửa
đất
TB
đồ
số
Diện tích
(m2)
Khu vực/ Vị trí
Đơn giá
(đồng/m
2)
Giá khởi điểm (đồng/lô)
Bước giá
(đồng)
Tiền đặt trước
(đồng)

 

Khu dân cư thôn 13, tờ bản đồ 9 (Quyết định số 2406/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2018)

1

11

T931

9

203,5

Vị trí 2, tuyến nối từ quốc lộ 49 B (Trường THCS Phạm Quang Ái) đến thôn 13

300.000

61.050.000

3.000.000

8.000.000

2

5

T926

9

185,0

300.000

55.500.000

3.000.000

8.000.000

3

6

T927

9

185,0

300.000

55.500.000

3.000.000

8.000.000

4

7

T928

9

185,0

300.000

55.500.000

3.000.000

8.000.000

5

8

T929

9

185,0

300.000

55.500.000

3.000.000

8.000.000

6

10

T930

9

185,0

300.000

55.500.000

3.000.000

8.000.000

7

17

T936

9

221,6

300.000

66.480.000

3.000.000

10.000.000

8

18

T937

9

223,8

300.000

67.140.000

3.000.000

10.000.000

9

19

T938

9

226,0

300.000

67.800.000

3.000.000

10.000.000

10

20

T939

9

228,2

300.000

68.460.000

3.000.000

10.000.000

11

21

T940

9

230,4

300.000

69.120.000

3.000.000

10.000.000

12

22

T941

9

232,6

300.000

69.780.000

3.000.000

10.000.000

 

Tổng cộng

 

 

 

300.000

747.330.000

 

 

III. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, bán hồ sơ, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày 25/02/2019 tại khu quy hoạch dân cư thôn 13, xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 phút ngày 25/02/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền và Ủy ban nhân dân xã Quảng Ngạn.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước và bước giá: 

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ/lô đất.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp mức tiền đặt trước theo quy định tại Mục II Thông báo đấu giá này từ ngày 25/02/2019 đến 17 giờ 00 ngày 27/02/2019.

- Nộp vào tài khoản số: 017959899999 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Liên Việt Post-Bank Chi nhánh Huế;

- Tài khoản số: 1005002358 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế;

- Hoặc tài khoản số: 1000.10.797979 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) Chi nhánh Huế.

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá:

- Từ ngày niêm yết tài sản đến 17 giờ 00 ngày 25/02/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện quảng Điền và UBND xã Quảng Ngạn.

- Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30 ngày 25/02/2019 tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước tại Hội trường UBND xã Quảng Ngạn.

b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ban hành.

  c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định tại thông báo đấu giá. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

IV. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức, số vòng đấu giá và phương thức đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 ngày 28/02/2019 tại Hội trường UBND xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Hình thức, phương thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng; Theo phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên, đăng ký nộp hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền, địa chỉ: Thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc UBND xã Quảng Ngạn./.