Ngày 28/01/2019, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/01/2019 do Phòng Giao dịch Supe - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Lâm Thao Phú Thọ ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ người có tài sản: Phòng Giao dịch Supe - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Lâm Thao Phú Thọ - Đ/c: Phòng Giao dịch  Supe, Khu 9, xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

2. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước: 330 m2 quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Khu 15, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Giá khởi điểm: 524.478.600 đồng; Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm; Tiền Hồ sơ: 500.000 đ/bộ.

3.Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Từ ngày 17/01/2019 đến ngày  25/01/2019.

- Nộp tiền đặt trước vào tài khoản số: 114000140906 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Đền Hùng. Đơn vị thụ hưởng: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh và hoàn thiện thủ tục tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 08h00, ngày 28/01/2019 tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh.

Mọi chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh – Đ/c: Số 2412, Đường Hùng Vương, P. Vân Cơ, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. ĐT: 02103 898 179 – 0869666102.