Ngày 27/9/2019, đấu giá xe ô tô Toyota tại tỉnh An Giang

(BĐT) - Vào lúc 09 giờ 00 ngày 27 tháng 9 năm 2019, tại Trung tâm dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá tài sản của người có tài sản đấu giá là Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh An Giang (địa chỉ: 80 Trần Quang Diệu, P.Mỹ Hòa, TP.Long Xuyên, An Giang), như sau:

Xe ôtô khách 16 chỗ Toyota, biển số 67A-0962, cụ thể:

- Nhãn hiệu: TOYOTA        - Số chỗ ngồi: 15 chỗ

- Số loại: HIACE RZH115L-BRMRE    - Năm sản xuất: 2004

- Loại xe: ôtô khách        - Nước sản xuất: Việt Nam

- Năm hết niên hạn sử dụng: 2024    - Màu sơn: Xanh

- Số máy: 2RZ-3379132        - Số khung: RZH115-8000222

* Giá khởi điểm: 118.523.000đồng (Một trăm mười tám triệu, năm trăm hai mươi ba ngàn đồng).

Các thông tin khác về tài sản và cuộc đấu giá:

* Tiền mua hồ sơ tương ứng với giá khởi điểm của tài sản đấu giá, như sau: 

TT

Giá khởi điểm của tài sản

Mức thu (đồng/hồ sơ)

1

Từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng

100.000

2

Từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệuđồng

200.000

* Tiền đặt trước: 20% trên giá khởi điểm/tài sản.

* Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: trong giờ hành chính ngày 19 và 20/9 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang và Trụ sở đơn vị người có tài sản.

* Thời gian; địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 24/9/2019.

* Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân mua và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính theo quy định sau:

+ Nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 24/9/2019.

+ Nộp tiền đặt trước trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp Trung tâm và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá).

* Phương thức đấu giá: trả giá lên; Hình thức đấu giá: Trả giá trực tiếp bằng lời nói hoặc bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá;

* Địa điểm đấu giá tài sản: Trung tâm DV đấu giá tài sản tỉnh An Giang.

Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 Nguyễn Thái Học, P.Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, An Giang. Điện thoại: 0296 3 857 763. Website: www.daugiaangiang.gov.vn ./.