Ngày 27/9/2019, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân quốc tế thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 27/9/2019 do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh An Khang. Đ/c: Số 6 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. ĐT: 0915 615 767.

2. Tài sản đấu giá:

- Tài sản: Người có tài sản đấu giá là Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho. Đ/c: Ấp Hội Gia, xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tài sản đấu giá gồm: QSDĐ có DT 330 m2 (đất ONT: 48 m2, đất CLN là 282 m2) thuộc thửa đất số 368, TBĐ số 11 + QSDĐ có DT: 40 m2, đất ONT, thuộc thửa đất số 323, TBĐ số 11, tại ấp Bình Tạo A, xã Trung An, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang theo GCNQSDĐ số H01158 ngày 29/08/2006; số H00537 ngày 27/12/2005 do UBND huyện Châu Thành cấp cho bà Trần Thị Kim Liên và CTXD trên đất. Giá khởi điểm: 1.135.424.000 đ.

3. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: Tài sản là 170.000.000 đ/hs.

4. Tiền mua hồ sơ đấu giá: Tài sản là 500.000.000 đ/hs.

5. Cá nhân/ tổ chức đủ điều kiện theo Điều 38, Luật Đấu giá tài sản: Mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ trong giờ hành chính kể từ ngày niêm yết đến ngày 25/09/2019 trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh An Khang và chuyển khoản tiền đặt trước trong 03 ngày làm việc: Ngày 23, 24, 25/09/2019 vào tài khoản của Công ty số 150180689000040 - EIB chi nhánh Mỹ Tho.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 14 giờ 00, ngày 27/09/2019  tại Công ty Đấu giá Hợp danh An Khang.