Ngày 27/9/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 27/9/2019 do Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ, Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group. Số 01, ngõ 3449, đường Hùng Vương, phường Vân Phú, thành phố Việt trì, tỉnh Phú Thọ.

Mã số thuế: 2600 998 168     ĐT: 02106 266 699

Tài khoản số: 0300 5800 0066 tại Ngân hàng Sacombank - Chi nhánh Phú Thọ.

2. Tên, địa chỉ, Tổ chức có tài sản Đấu giá: Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ. Số 1959, đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, Phú Thọ.

3. Tên tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước.

3.1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất số AK 036273, thửa đất số 530, tờ bản đồ số 16, diện tích 231,0m2 đất (Đất ở 150,0m2, đất vườn 81,0m2), do UBND thành phố Việt Trì cấp ngày 13/12/2007 cho bà Phùng Thị Lợi, tại Khu Dữu Lâu, phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Tuy nhiên, diện tích thực tế được xác định theo Biên bản về việc giao, nhận tài sản thi hành án ngày 16/8/2018 và Bản trích đo địa chính hộ gia đình bà Phùng Thị Lợi do Công ty Cổ phần Khảo sát đo đạc Anh Thư lập ngày 14/8/2018, vậy diện tích thực tế đấu giá là 198,97 m2 đất.

3.2. Giá khởi điểm: 308.404.000 đồng (Ba trăm linh tám triệu, bốn trăm linh bốn nghìn đồng chẵn), tiền đặt trước 20% giá trị tài sản là 61.680.000 đồng, phí mua hồ sơ tham gia đấu giá 200.000 đồng/01 bộ. Mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, khách hàng trúng đấu giá chịu mọi chi phí liên quan đến việc đăng ký quyền sở hữu tài sản theo quy định hiện hành.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 19 và 20/9/2019, tại Khu Dữu Lâu, phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

5. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ đấu giá: Từ khi đăng thông báo đến hết 16h00 ngày 24/9/2019, tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group.

6. Nộp, hoàn trả tiền đặt trước:

6.1. Thu tiền đặt trước: Ngày 24, 25 và 26/9/2019, chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group số 0300 5800 0066, tại Ngân hàng Sacombank - Chi nhánh Phú Thọ.

6.2. Hoàn trả tiền đặt trước: Trong 3 ngày làm việc kể từ khi kết thúc cuộc đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm Tổ chức đấu giá: 09h00, ngày 27/9/2019, tại Hội trường Công ty đấu giá Hợp danh Quốc gia Group, số 01, ngõ 3449, đường Hùng Vương, phường Vân Phú, thành phố Việt trì, tỉnh Phú Thọ.

8. Phương thức, hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín, nhiều vòng theo phương thức trả giá lên.

9. Điều kiện cách thức đăng ký đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký đấu giá đủ điều kiện theo Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản và thông qua việc nộp hồ sơ, tiền đặt trước hợp lệ theo quy định.

* Chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group. Số 01, ngõ 3449, đường Hùng Vương, phường Vân Phú, thành phố Việt trì, tỉnh Phú Thọ hoặc Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ. ĐT: 02103815575.