Ngày 27/9/2019, đấu giá quyền sử dụng 10 lô đất tại huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 27/9/2019 do Trung tâm Phát triển quỹ đất vủy quyền như sau:

Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam (Số 181, Quốc lộ 1, khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An)

1. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm:

- Quyền sử dụng đất đấu giá gồm 10 lô đất thuộc Khu dân cư Thủ Thừa giai đoạn 2, tọa lạc trên địa bàn thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An do Trung tâm Phát triển quỹ đất làm chủ đầu tư.

- Quyền sử dụng đất đấu giá có Diện tích trung bình từ 124,3m2 -> 125m2/Lô, đơn giá trung bình từ 6.497.000 đồng -> 10.400.000 đồng/m2. Giá khởi điểm từ 807.577.100 đồng -> 1.300.000.000 đồng/Lô.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian xem tài sản đấu giá: Ngày 23/9/2019 và ngày 24/9/2019 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm xem tài sản đấu giá: liên hệ tại Trung tâm Phát triển quỹ đất để được hướng dẫn (Số 48, Quốc lộ 1, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An)

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết công khai việc đấu giá tài sản cho đến 16 giờ ngày 25/9/2019 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam (Số 181, Quốc lộ 1, khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

- Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 20% giá khởi điểm/hồ sơ.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá đến 11 giờ 00 phút ngày 26/9/2019 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm nộp tiền đặt trước: Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Thanh Nam số 554560088, tại ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu – Chi nhánh Long An.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký và nộp phiếu trả giá:

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết công khai việc đấu giá đến 16 giờ 30 phút ngày 25/9/2019 (trong giờ hành chính).

- Thời gian nộp phiếu trả giá: chậm nhất là 11 giờ ngày 26/9/2019 trực tiếp tại Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam.

- Địa điểm đăng ký và nộp phiếu trả giá: Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam (Số 181, Quốc lộ 1, khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam theo quy định và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản (có công chứng hoặc chứng thực theo quy định) cho người thay thế mình tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp nộp hồ sơ tham gia đấu giá tại Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam.

Hồ sơ tham gia đấu giá gồm:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu)

- Bản sao CMND hoặc giấy tờ thay thế khác.

- Bản sao sổ Hộ khẩu.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: 09 giờ 00 phút, ngày 27/9/2019.

- Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường UBND thị trấn Thủ Thừa (Số 7, đường Thủ Khoa Thừa, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An)

7. Hình thức, phương thức và cách thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá kết hợp hai hành thức, đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp (vòng 1) và đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá (từ vòng 2), cụ thể như sau:

+ Nếu cuộc đấu giá chỉ có 02 phiếu trả giá thì chọn cả 02 phiếu tham gia đấu giá tiếp

+ Nếu cuộc đấu giá có dưới 10 phiếu trả giá sẽ chọn 03 phiếu trả giá từ cao nhất trở xuống được tham gia đấu giá tiếp.

+ Nếu cuộc đấu giá có từ 10 phiếu trả giá trở lên sẽ chọn 05 phiếu trả giá từ cao nhất trở xuống được tham gia đấu giá tiếp.

Các phiếu trả giá khác sẽ bị loại khỏi vòng đấu thứ 02

Ghi chú: Trường hợp cuộc đấu giá có nhiều phiếu trả giá cao bằng nhau thì tổ chức bốc thăm công khai chọn ra đủ số như quy định trên tham gia đấu giá tiếp vòng 02.

- Phương thức đấu giá: phương thức trả giá lên. Cuộc đấu giá kết thúc khi không còn ai tham gia trả giá. Sau khi nhắc lại 03 lần mà không có người trả giá tiếp thì Đấu giá viên công bố người trả giá cao nhất là người trúng đấu giá.

- Cách thức đấu giá: Đấu giá theo từng Lô.

Cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam (Số 181, Quốc lộ 1, khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An) hoặc điện thoại số 0966607744, 0397766794 để biết thêm chi tiết./. 

BẢNG KÊ CHI TIẾT QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐẤU GIÁ

(Kèm theo Thông báo đấu giá tài sản số 119/TB-ĐGTS ngày 06/9/2019)

 

STT

Quyết định phê duyệt giá khởi điểm

Khu

Thửa đất

Lô số

Loại đất

Diện tích

(m2)

Đơn giá(đồng/m2)

Thành tiền(đồng/lô)

Ghi chú

1

3506

26/8/2019

K

4271

17

ODT

125

10.400.000

1.300.000.000

2

"

"

4272

18

ODT

125

10.400.000

1.300.000.000

3

"

"

4273

19

ODT

125

10.400.000

1.300.000.000

4

"

"

4274

20

ODT

125

10.400.000

1.300.000.000

5

"

"

4275

21

ODT

125

10.400.000

1.300.000.000

6

"

"

4280

40

ODT

124,3

6.497.000

807.577.100

7

"

"

4279

41

ODT

124,5

6.497.000

808.876.500

8

"

"

4278

42

ODT

124,6

6.497.000

809.526.200

9

"

"

4277

43

ODT

124,8

6.497.000

810.825.600

10

"

"

4276

44

ODT

124,9

6.497.000

811.475.300

Tổng giá khởi điểm

10.548.280.700