Ngày 27/9/2019, đấu giá máy móc và thiết bị tại tỉnh Đắk Nông

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 27/9/2019 do Hội đồng giải thể Công ty TNHH MTV Gia Nghĩa ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá:

- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông. Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

- Người có tài sản đấu giá: Hội đồng giải thể Công ty TNHH MTV Gia Nghĩa. Địa chỉ: thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

2. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước: 

Stt

Tên tài sản

Giá khởi điểm

Bước giá

Tiền đặt trước

1

Lô máy mócthiết bị vườn ươm, xưởng vi sinh

261.857.000

2.000.000

52.371.000

2

Máy móc thiết bị xưởng đũa Đắk Ha

429.582.000

4.000.000

85.916.000

3

Đá cây

24.000.000

500.000

4.800.000

4

Thiết bị văn phòng, bàn ghế

53.307.000

1.000.000

10.600.000

Tổng

768.746.000

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Thời gian xem tài sản: Từ ngày 10/9/2019 đến ngày 24/9/2019. Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có tài sản đấu giá.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Thời gian bán hồ sơ và bỏ phiếu: từ ngày 10/9/2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 24/9/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Theo quy định tại Điều 10 Thông tư 48/2017/TT-BTC Ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính;

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng ký và bỏ phiếu: từ ngày 10/9/2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 24/9/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

- Cách thức đăng ký: Tổ chức, Cá nhân, đáp ứng đủ các điều kiện trên trực tiếp đến trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông mua hồ sơ tham gia đấu giá; nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và bỏ phiếu trả giá trong giờ hành chính liên tục từ ngày 10/9/2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 24/9/2019 và nộp tiền đặt trước vào số tài khoản 1.00000.7056396915 của Trung tâm DVĐGTS tỉnh Đắk Nông mở tại Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Đắk Nông từ ngày 24/9/2019 đến ngày 26/9/2019.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá tài sản: Bắt đầu lúc 8 giờ 00 phút, ngày 27/9/2019.

- Địa điểm đấu giá: Tại hội trường Trung tâm DVĐGTS tỉnh Đắk Nông

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo quy định tại điểm C khoản 1 Điều 40 và Điều 43 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016.

- Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

  Ai có nhu cầu đăng ký đấu giá tài sản xin liên hệ: Trung tâm DVĐGTS tỉnh Đắk Nông. Địa chỉ: phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông. Điện thoại: 02613.594.888