Ngày 27/9/2019, đấu giá cho thuê mặt bằng có nhà tiền chế tại tỉnh Trà Vinh

(BĐT) - Trung tâm Giáo dục thường xuyên -Hướng nghiệp dạy nghề- Thành Phố Trà Vinh thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 27/9/2019 như sau:

1. Tên cơ quan có tài sản đấu giá: Trung tâm Giáo dục thường xuyên -Hướng nghiệp dạy nghề- Thành Phố Trà Vinh. Địa chỉ: Số 138, Quang Trung, Khóm 3-Phường 1, TPTV, Tỉnh Trà Vinh; Điện thoại: 0294.3864515; Mã số thuế: 2100287448-005.

- Người đại diện cơ quan có tài sản đấu giá: Lê Thị Minh Phượng; Chức vụ: Phó Giám đốc.

2. Thời gian đấu giá: 14h ngày 27/09/2019 (thứ sáu).

-Địa điểm đấu giá: Phòng họp Hội Đồng Trung tâm Giáo dục thường xuyên -Hướng nghiệp dạy nghề- thành phố Trà Vinh.

3. Tên tài sản đấu giá: Đấu giá cho thuê mặt bằng có nhà tiền chế bán căn tin. Diện tích đấu giá cho thuê 70 m2 kinh doanh mặt hàng ăn uống vào buổi sáng. Do số lượng học viên đăng ký nhập học buổi tối quá ít nên căn tin không hoạt động vào buổi tối được.

-Nơi có tài sản đấu giá: Số 138, Quang Trung, Khóm 3-Phường 1, TPTV, Tỉnh Trà Vinh.

4. Giá khởi điểm đấu giá cho thuê mặt bằng kinh doanh mặt hàng ăn uống (bán căn tin) : 19.000.000 đồng . Số tiền bằng chữ: Mười chín triệu đồng.

-Thời gian cho thuê: 02 năm 03 tháng; kể từ ngày 01/10/2019 đến ngày 31/12/2021.

-Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm/tài sản cho thuê đấu giá số tiền là 1.900.000 đồng. Số tiền bằng chữ: Một triệu chín trăm ngàn đồng.

Thời gian thu tiền đặt trước: trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá người tham gia đấu giá nộp trực tiếp cho tổ chức đấu giá tài sản.(Trừ trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá có nhu cầu, tự nguyện đề nghị được nộp tiền đặt trước trước thời hạn này được quy định tại khoản 2 điều 39 của Luật đấu giá tài sản năm 2016).

5. Thời gian bán, nhận, kết thúc hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày 05/09/2019 đến hết ngày 12/09/2019 (trong giờ hành chánh).

-Phí hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/01 hồ sơ.

-Thời gian cho thuê: 02 năm 03 tháng; kể từ ngày 01/10/2019 đến ngày 31/12/2021.

-Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức và cá nhân bên ngoài Trung tâm Giáo Dục Thường Xuyên-Hướng Nghiệp Dạy Nghề-Thành Phố Trà Vinh có nhu cầu và khả năng kinh tế tham gia đấu giá thuê mặt bằng kinh doanh mặt hàng ăn uống (bán căn tin vào buổi sáng) mua và nộp hồ sơ, tiền đặt trước choTrung tâm Giáo dục thường xuyên -Hướng nghiệp dạy nghề-Thành Phố Trà Vinh và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản. (Công chức, viên chức của Trung tâm Giáo dục thường xuyên -Hướng nghiệp dạy nghề- thành phố Trà Vinh không được tham gia đấu thầu).

+ Đối với cá nhân: Mang theo Hộ khẩu, CMND (bản sao y có công chứng hoặc bản photo mang bản chính để đối chiếu); đơn xin tham gia đấu thầu (theo mẫu).

+ Đối với tổ chức: Giấy đăng ký kinh doanh; Báo cáo thuế tháng, quý gần nhất; CMND của người đại diện và giấy ủy quyền (trường hợp không phải người đại diện); đơn xin tham gia đấu thầu (theo mẫu).

+ Người tham gia bán hàng phải đảm bảo có sức khỏe tốt, nếu trúng thầu phải nộp giấy chứng nhận sức khỏe từ cấp thành phố trở lên; giấy khám sức khỏe không quá 15 ngày trước khi tham gia đấu thầu.

+ Tổ chức, cá nhân tham gia đấu thầu phải có giấy chứng nhận tập huấn an toàn vệ sinh thực phẩm, trường hợp hiện tại chưa có thì phải cam kết nộp bổ sung sau khi đã trúng thầu.

-Hình thức đấu giá, Phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

-Địa điểm bán và nhận hồ sơ: Phòng hành chánh Trung tâm Giáo dục thường xuyên-Hướng nghiệp dạy nghề-thành phố Trà Vinh; Địa chỉ: Số 138, Quang Trung, Khóm 3-Phường 1, Thành Phố Trà Vinh; Điện thoại: 0294.3864515;