Ngày 27/9/2019, đấu giá 161.266 kg gạo dự trữ quốc gia nhập kho 2018 tại thành phố Hải Phòng

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Hải Phòng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 27/9/2019 do Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ, tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Hải Phòng - số 112 đường Lê Duẩn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng; Điện thoại: 0225.3678.680.

2. Tên tổ chức có tài sản đấu giá: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc, số 19 Mạc Đăng Doanh, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng.

3. Tên tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ:

3.1. Tài sản đấu giá: 161.266 kg gạo dự trữ quốc gia nhập kho 2018, thuộc kế hoạch xuất bán năm 2019.

3.2. Đơn giá khởi điểm: 7.700 đ/kg (Bảy nghìn, bảy trăm đồng một ki lô gam).

3.3. Tiền đặt trước: 125.000.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm triệu đồng).

3.4. Tiền bán hồ sơ: 500.000đ/hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng/ hồ sơ). (Chi tiết giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá được thể hiện cụ thể trong hồ sơ tham gia đấu giá).

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng liên tục tại cuộc đấu giá;

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

- Đặc điểm chi tiết của các tài sản trên được thể hiện tại hồ sơ kèm theo.

- Tổ chức, hộ kinh doanh cá thể có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được đăng ký tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá phải có đủ các điều kiện sau:

+ Có đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm);

+ Có Giấy chứng minh nhân dân (bản sao);

+ Có giấy đăng ký kinh doanh (bản sao, nếu là tổ chức);

+ Cam kết thực hiện đầy đủ những quy định của Quy chế này; Cam kết thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật sau khi mua được tài sản.

+ Nộp khoản tiền đặt trước trong thời hạn quy định;

3.5. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, hộ kinh doanh cá thể có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và nộp 01 bộ hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng (số 112 đường Lê Duẩn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng) gồm các điều kiện sau:

+ Có đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm khi mua hồ sơ);

+ Có Giấy chứng minh nhân dân (bản sao);

+ Có giấy đăng ký kinh doanh (bản sao);

+ Nộp khoản tiền đặt trước trong thời hạn quy định;

3.6. Người không được tham gia đấu giá: Theo quy định tại khoản 04 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản, cụ thể như sau:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c nêu trên;

đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

4. Thời gian, địa điểm mua, nộp hồ sơ, tiền đặt trước, xem tài sản và thời gian tổ chức cuộc đấu giá:

4.1. Thời gian, địa điểm tham khảo, mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 18/9/2019 đến 17 giờ ngày 24/9/2019 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Hải Phòng - số 112 đường Lê Duẩn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

4.2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 19/9/2019 và ngày 20/9/2019 trong giờ hành chính tại các kho của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc - số 19 Mạc Đăng Doanh, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng.

4.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 24 + 25 +26/9/2019 trong giờ hành chính. Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng; Số tài khoản: 109.2052.8888.011 tại Phòng Giao dịch TechcomBank Kiến An, thành phố Hải Phòng (Hoặc có thể nộp tại các Phòng Giao dịch khác của TechcomBank trên địa bàn thành phố Hải Phòng vào số tài khoản trên) hoặc nộp bằng tiền mặt tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng.

4.4. Thời gian dự kiến tổ chức bán đấu giá: 9 giờ 30 phút ngày 27/9/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Hải Phòng - số 112 đường Lê Duẩn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng. Điện thoại: 0225.3678.680 hoặc 09369.304.94 (đ/c: Hải thụ lý).