Ngày 27/9/2018, đấu giá quyền sử dụng 32 thửa đất tại huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk

(BĐT) - Trung tâm DV Đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản ngày 27/9/2018 do Ban Quản lý CDAĐT XDCT huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm DV Đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk.

Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý CDAĐT XDCT huyện M’Drắk.

Tài sản đấu giá: QSDĐ gồm 32 thửa đất tại điểm dân cư mới thôn 8 và thôn 13 xã Ea Riêng, huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk.

Mục đích sử dụng đất: Giao đất làm nhà ở thông qua đấu giá QSDĐ; Thời hạn sử dụng đất: Ổn định, lâu dài.

Tổng GKĐ: 4.437.000.000 đồng (Bốn tỷ, bốn trăm ba mươi bảy triệu đồng).

Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Khách hàng tham gia đấu giá xem tài sản đấu giá trong thời hạn thông báo đấu giá (Trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản đấu giá.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá kể từ ngày niêm yết đến 17 giờ 00 phút, ngày 24/9/2018 tại Trung tâm DV Đấu giá tài sản.

ĐK, cách thức đăng ký: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản đến Trung tâm DV Đấu giá tài sản mua hồ sơ, nộp tiền đặt trước, phiếu đăng ký tham gia đấu giá, giấy tờ khác có liên quan.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 27/9/2018 tại Hội trường UBND huyện M’Drắk.

Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến liên hệ tại các địa chỉ sau để được hướng dẫn:

* Trung tâm DV Đấu giá tài sản. Địa chỉ: Số 135 Đường Lê Thị Hồng Gấm, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại: 0262.3954464.

* Ban Quản lý các dự án ĐTXD công trình huyện M’Drắk. Địa chỉ: Thị trấn M’Drắk, huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk. ĐT: 0262.3731927.