Ngày 27/8/2019, đấu giá xe ô tô ISUZU tại tỉnh Cà Mau

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Cà Mau thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 27/8/2019 do Kho bạc Nhà nước Cà Mau ủy quyền như sau:

  1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Cà Mau - Số 07, Huyền Trân Công chúa, phường 5, thành phố Cà Mau.

  2. Người có tài sản đấu giá: Kho bạc Nhà nước Cà Mau; địa chỉ số 122-124 Phan Ngọc Hiển, phường 5, thành phố Cà Mau.

3. Tài sản đấu giá: 01 (một) xe ô tô con 07 chỡ ngồi nhãn hiệu ISUZU; số loại TROOPER UBS25G; biển số kiểm soát 69A-0210; số máy: 172408; số khung: JACUBS25G37100379. Năm sản xuất 2003; nước sản xuất Việt Nam; xe đã hư hỏng bán thanh lý.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: trong 02 ngày, ngày 15 và ngày 16/8/2019 tại nhà xe Kho bạc Nhà Nước Cà Mau.

4. Giá khởi điểm: 75.750.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi lăm triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng). Tiền đặt trước 10% của giá khởi điểm nộp vào Tài khoản tiền gửi của Trung tâm tại Ngân hàng Đông Á- Chi nhánh Cà Mau; tiền mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá 150.000đ/hồ sơ.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm: Bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá liên tục trong giờ hành chính kể từ ngày thông báo công khai đến 17 giờ 00 phút ngày 23/8/2019, địa điểm tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Cà Mau. Tiền đặt trước nộp trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá, từ ngày 21/8/2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 23/8/2019.

Điều kiện, cách thức: Phải có đơn đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ nộp trong thời gian theo quy định. Cá nhân có giấy chứng minh nhân dân, tổ chức có giấy phép đăng ký kinh doanh đến Trung tâm để được hướng dẫn.

6. Thời gian, địa điểm đấu giá: Lúc 09 giờ 00 phút ngày 27/8/2019, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Cà Mau. Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không giới hạn vòng đấu, phương thức trả giá lên.

  7. Muốn biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Cà Mau- Số 07, Huyền Trân Công Chúa, phường 5, thành phố Cà Mau (Lầu 1- Sở Tư pháp) - Điện thoại: (0290) 3831878, sẽ được hướng dẫn thêm./.