Ngày 27/6/2019, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh An Giang thông báo: Lúc 09 giờ 00, ngày 27 tháng 06 năm 2019, tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Tân Châu, Trung tâm Tổ chức đấu giá tài sản của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Tân Châu. Đ/c: Số 154 Tôn Đức Thắng, K. Long Thị D, P. Long Thạnh, TX. Tân Châu) như sau:

1) 1.293,6 m2 đất T của Công ty TNHH Xây dựng giao thông công chánh Bách Thảo, tại khóm Long Thạnh D, phường Long Thạnh, TX. Tân Châu. Giá khởi điểm (GKĐ): 1.778.490.000 đồng.

2) Tài sản của Bùi Hữu Hạnh và Đinh Nguyệt Phượng, tại ấp Long Thành, xã Long An, TX. Tân Châu, gồm: 963,2 m2 đất thổ cư (có 250,2 m2 đất thuộc HLGT); Nhà kho DT 607,6 m2. GKĐ: 316.013.000 đồng.

3) Tài sản của Đinh Ngọc Lợi, tại khóm Long Châu, phường Long Châu, TX. Tân Châu, gồm: 633,6 m2 đất (300 m2 đất ở tại đô thị + 333,6 m2 đất CSK (có 142,5 m2 nằm trong HLGT); Nhà kho DT 491 m2. GKĐ: 427.650.000 đồng.

Tổ chức, cá nhân mua và nộp đủ hồ sơ tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00, ngày 25/06/2019 và nộp tiền đặt trước trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp Trung tâm và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác).

Tiền đặt trước: 10% trên giá khởi điểm. GKĐ chưa bao gồm thuế GTGT; người mua chịu trách nhiệm nộp thuế GTGT nếu tài sản đấu giá thuộc diện phải chịu thuế GTGT theo quy định.

Chi tiết liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang. Đ/c: Số 01 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.