Ngày 27/6/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

(BĐT) - Vào lúc 09 giờ 00, ngày 27 tháng 06 năm 2019, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá tài sản trên đất và quyền sử dụng đất của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới (Đường Nguyễn Huệ, TT. Chợ Mới, H. Chợ Mới) như sau:

1. Khu đất bến xe thị trấn Chợ Mới: Tại ấp Long Hòa, TT. Chợ Mới, H. Chợ Mới, gồm: 5.251 m2 đất thương mại dịch vụ; Tài sản gắn liền với đất: Trụ sở làm việc DT 292 m2, hàng rào bao quanh khu đất. Hình thức giao đất: Đấu giá tài sản trên đất, đấu giá cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê. Thời hạn cho thuê đất: 50 năm. Giá khởi điểm (GKĐ): 31.351.156.276 đồng.

2. Khu đất bến xe thị trấn Mỹ Luông: Tại ấp Mỹ Quý, TT. Mỹ Luông, H. Chợ Mới: 9.485 m2 đất thương mại dịch vụ. Hình thức giao đất: Đấu giá cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê. Thời hạn cho thuê đất: 50 năm. GKĐ: 9.477.893.880 đồng.

* Tổ chức, cá nhân mua và nộp đủ hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00, ngày 24/06/2019 và nộp tiền đặt trước trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp Trung tâm và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác).

* Tiền đặt trước: 20% trên giá khởi điểm.

Chi tiết liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang. Đ/c: Số 01

Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại: 0296 3 857 763;

Website: www.daugiaangiang.gov.vn.