Ngày 27/6/2019, đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

(BĐT) - Công ty TNHH dịch vụ đấu giá AUC Miền Trung thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 27/6/2019 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi ủy quyền như sau:

- Tổ chức đấu giá: Công ty TNHH Dịch vụ Đấu giá AUC miền Trung. Địa chỉ: 45 Mai Am, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

- Đơn vị có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

- Tên tài sản: 475,2 m2 Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất 956, tờ bản đồ số 06, tọa lạc tại thôn 3, xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số BH 987304, số vào sổ cấp GCN: CH 07728 được UBND huyện Tư Nghĩa cấp ngày 13/5/2013 do ông Nguyễn Linh và bà Mai Thị Công đứng tên, được Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Tư Nghĩa xác nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Huỳnh Cao Hòa và bà Nguyễn Thị Dung ngày 03/6/2013 và thế chấp bằng quyền sử dụng đất này ngày 20/6/2013. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hiện nay do Ngân hàng TMCP Ngoại hương Việt Nam-Chi nhánh Dung Quất giữ thế chấp.

- Nơi có tài sản: Xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

- Giá khởi điểm: 327.602.700 đồng (Ba trăm hai mươi bảy triệu sáu trăm lẻ hai ngàn bảy trăm đồng).

- Tiền đặt trước: 50.000.000 đồng.

- Tiền hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ.

- Hình thức đấu giá: Bằng lời nói.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

- Thời gian xem tài sản: Ngày 12 và 13/06/2019

- Thời gian bán hồ sơ và đăng ký: Đến 16 giờ, ngày 24/6/2019.

- Thời gian đấu giá dự kiến: 08 giờ 00 phút, ngày 27/6/2019.

- Địa điểm đấu giá: 410 Nguyễn Công Phương, Phường Nghĩa Lộ, Tp. Quảng Ngãi.

- Điều kiện đăng ký: Nộp đầy đủ hồ sơ theo qui định.

- Địa điểm đăng ký, bán hồ sơ và cách thức đăng ký: tại số 410 Nguyễn Công Phương, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Điện thoại liên hệ: 0965.663.117