Ngày 27/6/2019, đấu giá quyền sử dụng 15 lô đất tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam - Quảng Trị thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/6/2019 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Gio Linh ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam, 52B Trần Hưng Đạo, Phường 1, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Gio Linh – Khu phố 9, thị trấn Gio Linh (Tầng 3 – Trụ sở UBND huyện Gio Linh).

3. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Ngày 27/6/2019, tại Hội trường UBND xã Gio An. (Buổi sáng: 8h00 – 11h00; Buổi chiều: 14h00 – 17h00)

4. Tên tài sản, nơi có tài sản: Quyền sử dụng 15 lô đất tại Khu phát triển điểm dân cư xã Gio An, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

5. Giá khởi điểm, mức nộp tiền đặt trước:

6. Giá khởi điểm: Từ 143.164.800, đồng đến 163.392.000, đồng.

7. Mức nộp tiền đặt trước: 20.000.000đ/ lô đất.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

* Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 24/6 đến ngày 25/6/2019, khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam mở tại NHNo&PTNT huyện Gio Linh, tài khoản số 3905 201 005579 (Không thu tiền mặt tại nơi tổ chức đấu giá).

* Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Kể từ ngày thông báo niêm yết đấu giá tài sản đến ngày 24/6/2019 tại UBND xã Gio An, huyện Gio Linh (trong giờ hành chính).

* Điều kiện:

+ Cá nhân khi đăng ký tham gia đấu giá phải xuất trình giấy CMND (kèm bản photo/hồ sơ).

+ Có đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam).

* Cách thức đăng ký: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam.

Vậy, Công ty thông báo cho cá nhân có nhu cầu đến làm thủ tục tham gia đấu giá.

Muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Gio Linh, Điện thoại: 0233 3631717 hoặc Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam, Điện thoại: 0915 044 246. 

DANH MỤC NỘP TIỀN KÝ QUỸ CÁC LÔ ĐẤT TẠI CÔNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐIỂM DÂN CƯ XÃ GIO AN, HUYỆN GIO LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ

Tổ chức đấu giá vào ngày 27/6/2019

 

STT

Số lô

Diện tích
(m
2)

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền ký quỹ (đồng)

Bước giá

Tiền hồ sơ (đồng)

1

1

331,4

143.164.800

20.000.000

3.000.000

100.000

2

2

332,1

143.467.200

20.000.000

3.000.000

100.000

3

3

333

143.856.000

20.000.000

3.000.000

100.000

4

4

334,2

144.374.400

20.000.000

3.000.000

100.000

5

5

335,1

144.763.200

20.000.000

3.000.000

100.000

6

6

336,4

145.324.800

20.000.000

3.000.000

100.000

7

7

337,1

145.627.200

20.000.000

3.000.000

100.000

8

8

338

146.016.000

20.000.000

3.000.000

100.000

9

9

339,2

146.534.400

20.000.000

3.000.000

100.000

10

10

340,4

163.392.000

20.000.000

3.000.000

100.000

11

11

340,3

163.344.000

20.000.000

3.000.000

100.000

12

12

340,3

163.344.000

20.000.000

3.000.000

100.000

13

13

340,3

163.344.000

20.000.000

3.000.000

100.000

14

14

340,3

163.344.000

20.000.000

3.000.000

100.000

15

15

340,3

163.344.000

20.000.000

3.000.000

100.000

Cộng

5.058,4

2.283.240.000

300.000.000

45.000.000

1.500.000