Ngày 27/5/2019, đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Thịnh Trí thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 27/5/2019 do Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí.

Địa chỉ: Tầng 1, 04 Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, TP.HCM.

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).

Địa chỉ: 41-45 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 10 giờ 00 phút, ngày 27/5/2019 tại Hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí, tầng 1, 04 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, TP.HCM.

4. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất tọa lạc tại 28/12 Khu phố 1, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

* Mô tả tài sản

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BĐ 885343 số vào sổ cấp GCN: CH03890 do UBND Thành phố Biên Hòa cấp ngày 03/06/2010.

- Quyền sử dụng đất:

+ Địa chỉ: Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.

+ Thửa đất số 116, tờ bản đồ số 10

+ Diện tích: 194,3 m2 (bằng chữ: một trăm chín mươi bốn phẩy ba mét vuông)

+ Hình thức sử dụng: sử dụng riêng 136,3 m2 ; chung: không.

+ Mục đích sử dụng: đất ở tại đô thị

+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài

+ Nguồn gốc sử dụng: công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Nhà ở/Công trình xây dựng:

+ Địa chỉ: 28/12, Khu phố 1, Phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

+ Diện tích xây dựng: 75,76 m2 ; diện tích sàn: 75,76 m2

+ Kết cấu: tường gạch, khung gạch, mái tôn.

+ Cấp (hạng): cấp 4.

+ Số tầng: nhà 1 tầng.

+ Năm hoàn thành xây dựng: 1992

5. Giá khởi điểm: 1.914.781.000 VND (Bằng chữ : một tỷ, chín trăm mười bốn triệu, bảy trăm tám mươi mốt nghìn đồng)

- Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng (VAT).

6. Tiền đặt trước: 382.956.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tám mươi hai triệu, chín trăm năm mươi sáu nghìn đồng). Nộp vào tài khoản sau:

Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí

Số tài khoản: 0005100010937003 tại Ngân hàng TMCP Phương Đông, Chi nhánh Phú Nhuận.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính, từ ngày 22/5/2019 đến hết ngày 24/5/2019.

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 13/5/2019 đến hết ngày 16/5/2019.

- Địa điểm: tại nơi tài sản tọa lạc.

- Đăng ký đi xem tài sản tại Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí.

8. Thời gian bán hồ sơ

- Thời gian bán hồ sơ: Trong giờ hành chính, từ ngày 10/5/2019 đến hết ngày 24/5/2019.

- Địa điểm: Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí, tầng 1, 04 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

9. Đăng ký tham gia đấu giá 

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, từ ngày 10/5/2019 đến hết ngày 24/5/2019.

- Địa chỉ: Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí, tầng 1, 04 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Người tham gia đấu giá cần tìm hiểu rõ những vấn đề liên quan đến tài sản đấu giá, tìm hiểu kỹ về hiện trạng tài sản và hồ sơ pháp lý tài sản đấu giá, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm và rủi ro phát sinh của việc mua tài sản đấu giá, đồng thời cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện sau khi trúng đấu giá.

- Người tham gia đấu giá phải chấp nhận rủi ro và tự chịu chi phí trong trường hợp cuộc đấu giá bị hoãn, hủy trong trường hợp bất khả kháng hoặc do các nguyên nhân khách quan hoặc do yêu cầu của người có tài sản hoặc các nguyên nhân khác nằm ngoài tầm kiểm soát của tổ chức đấu giá tài sản. Tổ chức đấu giá không có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người tham gia đấu giá.

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: phương thức trả giá lên.

- Bước giá tối thiểu là 20.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng).

Kính mời các tổ chức và cá nhân có nhu cầu, đăng ký tham gia đấu giá.

Liên hệ Hotline: 18006365- ĐT: 0948765673.