Ngày 27/5/2019, đấu giá khai thác tận thu gỗ rừng tự nhiên tại tỉnh Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền tổ chức đấu giá tài sản khai thác tận thu gỗ rừng tự nhiên vào ngày 27/5/2019 như sau:

1. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá, người có tài sản đấu giá và hồ sơ kèm theo tài sản:

a. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá: Khai thác 8,44 ha tận thu gỗ rừng tự nhiên (các loại gỗ từ nhóm III đến nhóm VIII: Tim Lang, Trâm, Bạng, Máy chó, Vạng, Trứng, Lèo heo, Trám chủa, Giẻ…) gồm 06 lô thuộc khoảnh 2,3,4,6 tại tiểu khu 72 xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế của Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền quản lý.

b. Nơi có tài sản đấu giá: Khoảnh 2,3,4,6 tại tiểu khu 72 xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

c. Người có tài sản đấu giá: Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, địa chỉ: Xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

d. Hồ sơ kèm theo tài sản: Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2019 của UNBD tỉnh Thừa Thiên Huế về việc chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên quy hoạch rừng sản xuất sang mục đích khác để xây dựng lòng hồ thuộc sự án Nhà máy thủy điện Rào Trăng 4; Quyết định số 1112/QĐ-UNBD ngày 07 tháng 5 năm 2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt phương án giá khởi điểm bán đấu giá khai thác tận thu gỗ rừng tự nhiên của Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền.

2. Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 29.405.000 đồng (hai mươi chín triệu bốn trăm linh năm nghìn đồng). Giá khởi điểm đã bao gồm tiền thuế tài nguyên đơn vị trúng đấu giá phải nộp vào ngân sách nhà nước theo Luật Thuế tài nguyên.

3. Bước giá: 100.000 đồng (một trăm nghìn đồng).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Xem tài sản đấu giá trong giờ hành chính vào các ngày 21, 22 tháng 5 năm 2019 tại khoảnh 2,3,4,6 tại tiểu khu 72 xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế để được hướng dẫn.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 phút ngày 24 tháng 5 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

a. Tiền mua hồ sơ: 100.000 đồng/hồ sơ (một trăm nghìn đồng trên hồ sơ).

b. Tiền đặt trước: 3.000.000 đồng (ba triệu đồng). Khách hàng nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính từ ngày 22 tháng 5 năm 2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 24 tháng 5 năm 2019 nộp tại Trung tâm hoặc nộp vào tài khoản số: 1000.10.797979 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân (NCB) Chi nhánh Huế; Hoặc tài khoản số: 1005002358 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

7. Thời gian, địa điểm, cách thức, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 phút ngày 24 tháng 5 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Cách thức, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng thời gian quy định với điều kiện có đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phát hành), chấp nhận giá khởi điểm và Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

a. Hình thức đấu giá, số vòng đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá công khai, liên tục không hạn chế số vòng đấu giá.

b. Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 00 phút ngày 27 tháng 5 năm 2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên trên đăng ký nộp hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com./.