Ngày 27/3/2019, Đấu giá tang vật vi phạm hành chính tại tỉnh Bắc Kạn

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 27/3/2019 do Đội quản lý thị trường số 5- Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn ủy quyền như sau: