Ngày 27/3/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

(BĐT) - Công ty đấu giá Hợp danh Hồng Giang thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 27/3/2019 do NHNo và PTNT VN – CN Văn Bàn tỉnh Lào Cai ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ, Tổ chức có tài sản Đấu giá: NHNo và PTNT VN – CN Văn Bàn Lào Cai, địa chỉ: Tổ 8 - Thị trấn Khánh Yên huyện Văn Bàn – tỉnh Lào Cai.

2. Tên, địa chỉ, Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Hồng Giang, số nhà 087 đường Thanh Niên, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

3. Tài sản Đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

a, Thửa đất số 401, tờ bản đồ số 7 và thửa đất số 97, tờ bản đồ số 8, xã Văn Sơn, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai; Giá khởi điểm bán đấu giá: 48.326.000đ (Bốn tám triệu ba trăm hai mươi sáu ngàn đồng chẵn).

b, Thửa đất số: 25 và thửa số 27, tờ bản đồ số 17 và thửa đất số 79, tờ bản đồ số 27 , xã Văn Sơn, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai; Giá khởi điểm bán đấu giá: 70.599.000 đồng (Bảy mươi triệu năm trăm chín mươi chín ngàn đồng chẵn).

c, Thửa đất số: 92, tờ bản đồ số 27, xã Văn Sơn, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai; Giá khởi điểm bán đấu giá: 538.575.000 đồng (Năm trăm ba mươi tám triệu năm trăm bảy mươi năm ngàn đồng chẵn).

* Nguồn gốc tài sản: Tài sản thế chấp ngân hàng.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 11, 12/03/2019.(Trong giờ hành chính), liên hệ Công ty đấu giá hợp danh Hồng Giang để đi xem tài sản.

5. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ đấu giá:

- Thời gian bán hồ sơ: Từ khi đăng thông báo đến hết 16h00 ngày 22/03/2019 tại Văn phòng giao dịch Công ty Đấu giá Hợp danh Hồng Giang, địa chỉ: Số C2-05 đường Soi Tiền, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai.

- Nộp hồ sơ đấu giá: Gửi qua đường bưu điện bằng thư đảm bảo về Văn phòng giao dịch Công ty Đấu giá Hợp danh Hồng Giang, địa chỉ: Số C2-05 đường Soi Tiền, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai trước 16h30 ngày 22/03/2019. Trường hợp khách hàng gửi hồ sơ chậm Công ty Đấu giá Hợp danh Hồng Giang sẽ không tiếp nhận hồ sơ đăng ký của khách hàng và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các hồ sơ này.

6. Nộp tiền đặt trước:

6.1. Thu tiền đặt trước: Trong 03 ngày làm việc (Ngày 22,25,26/03/2019), chuyển khoản vào tài khoản CHI NHÁNH NHNo HUYỆN VĂN BÀN LÀO CAI. TK 8809205015851(TK hạch toán trung gian).

6.2. Hoàn trả tiền đặt trước: Trong 03 ngày làm việc sau phiên đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm Tổ chức đấu giá:

- Thời gian: Từ 10h30 ngày 27/03/2019.

- Địa điểm: Tại Hội trường Chi nhánh NHNo&PTNT huyện Văn Bàn.

8. Phương thức, hình thức đấu giá: Đấu giá gián tiếp bằng hình thức bỏ phiếu kín, một vòng theo phương thức trả giá lên.

9. Điều kiện cách thức đăng ký đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký đấu giá đủ điều kiện theo Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản và thông qua việc nộp hồ sơ, tiền đặt trước hợp lệ theo quy định.

* Chi tiết xin liên hệ: Văn phòng giao dịch Công ty Đấu giá Hợp danh Hồng Giang, số C2-05 đường Soi Tiền, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai. ĐT: 0931651999.