Ngày 27/3/2019, đấu giá Máy phát điện Ivevo tại tỉnh Quảng Trị

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 27/3/2019 do Cục Hải Quan Quảng Trị ủy quyền như sau:

- Tên tổ chức đấu giá: Công ty Đấu Giá Hợp Danh Miền Trung. Địa chỉ: Đường Trần Nhật Duật, Khu phố Tây Trì, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

- Người có tài sản: Cục Hải Quan Quảng Trị. Địa chỉ: 92 Lý Thường Kiệt, Phường Đông Lương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

- Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: vào lúc 14 giờ, ngày 27/03/2019 tại trụ sở Công ty bán đấu giá.

- Tên tài sản, nơi có tài sản bán đấu giá:

+ Tài sản 1: Máy phát điện Ivevo 8061i06.05, seri No44934 ( có tại: Đội kiểm soát phòng chống Ma túy tỉnh Quảng Trị; địa chỉ: Làng Vây, Tân Long, Hướng Hóa, Quảng Trị); Giá khởi điểm: 70.000.000đ (Bảy mươi triệu đồng). Tiền đặt trước: 10.500.000 đ(Mười triệu năm trăm ngàn đồng).

+ Tài sản 2: Máy phát điện Ivevo 8061i06.05, seri No44875( có tại: Văn phòng Cục Hải Quan Quảng Trị; địa chỉ: 92 Lý Thường Kiệt, Phường Đông Lương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) Giá khởi điểm: 70.000.000đ (Bảy mươi triệu đồng). Tiền đặt trước: 10.500.000 đ(Mười triệu năm trăm ngàn đồng).

- Tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

+ Tiền mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: 150.000 đồng/ hồ sơ

+ Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Ngày 25; 26/03/2019 tại tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN Quảng Trị. Tên TK: Công ty Đấu Giá Hợp Danh Miền Trung Số TK: 118000089401 (trừ trường hợp khách hàng tự nguyện nộp sớm vì lý do cá nhân không thể chờ đến thời hạn quy định).

- Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến hết 16 giờ 30 ngày 24/03/2019 tại Trụ sở Công ty đấu giá và Cục Hải Quan Quảng Trị.

- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

+ Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 21/03/2019 đến 22/03/2019 tại địa chỉ có tài sản nói trên.

+ Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: là các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá.

+ Cách thức đăng ký: Mua hồ sơ tại Công ty, nghiên cứu kỹ Quy chế đấu giá và các điều kiện đã thông báo trong hồ sơ, điền đầy đủ thông tin vào đơn đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước tại Ngân hàng, bản sao giấy CMND, giấy phép đăng ký kinh doanh).

- Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

+ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá

+ Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

Vậy Công ty thông báo cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến làm thủ tục tham gia đấu giá tại trụ sở của Công ty. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số điện thoại: 0233.3565379 hoặc VP Cục Hải Quan tỉnh Quảng Trị qua số điện thoại: 0233.366656