Ngày 27/2/2020, đấu giá xe ô tô MITSUBISHI tại tỉnh Lạng Sơn

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lạng Sơn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 27/2/2020 do Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Trung tâm Phục vụ hành chính công, phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn).

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn (Số 08, đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn).

3. Tài sản đấu giá: 01 chiếc xe ô tô con nhãn hiệu MITSUBISHI; biển kiểm soát 12A-4049; số loại: PAJERO V33VH; số máy: 6G72SM0451; số khung: RLA00V33V61000048; năm, nước sản xuất: 2006, Việt Nam; đưa vào sử dụng năm 2006; số người cho phép chở: 07 chỗ ngồi, 0 chỗ đứng, 0 chỗ nằm có quyết định thanh lý theo Quyết định số 234/QĐ-LĐLĐ ngày 25/11/2019 Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn về việc thanh lý tài sản.

  Thực trạng kỹ thuật xe: Hệ thống máy: các chi tiết máy còn nguyên hiện trạng; Hệ thống thân vỏ: vỏ không trầy xước, sơn còn nguyên bản, sàn xe chưa mục vẫn sử dụng tốt; Hệ thống điều hòa vẫn hoạt động bình thường; 04 lốp xe vẫn đảm bảo yêu cầu sử dụng.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Từ ngày 11/02/2020 đến ngày 24/02/2020 tại nơi có tài sản - Trụ sở của Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn (Số 08, đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn).

5. Giá khởi điểm của tài sản: 180.000.000 đồng (Một trăm tám mươi triệu đồng chẵn).

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước

Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/01 hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng chẵn).

Tiền đặt trước: 30.000.000 đồng/01 hồ sơ (Ba mươi triệu đồng chẵn).

Khoản tiền đặt trước của người đăng ký tham gia đấu giá nộp vào một trong các tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản số 119000088684 tại Ngân hàng Công thương Chi nhánh Lạng Sơn; tài khoản số 0981000555666 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Lạng Sơn; tài khoản số 229704070006688 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank) - Chi nhánh Lạng Sơn hoặc tài khoản số 005572883456 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Lạng Sơn từ ngày 24/02/2020 đến ngày 26/02/2020.

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá; Nộp phiếu trả giá

a. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 11/02/2020 đến ngày 24/02/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Sảnh tầng 1 Trung tâm Phục vụ hành chính công, phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

b. Thời hạn, địa điểm nộp phiếu trả giá: Từ ngày 24/02/2020 đến ngày 26/02/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Sảnh tầng 1 Trung tâm Phục vụ hành chính công, phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, ghi phiếu và nộp phiếu trả giá

a. Người đăng ký tham gia đấu giá là tổ chức, cá nhân có đầy đủ các điều kiện sau:

Cá nhân là công dân hoặc người đại diện hợp pháp của tổ chức có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật; có giấy phép kinh doanh, đã nộp lệ phí môn bài năm 2020 (nếu là tổ chức); có đủ năng lực tài chính để mua tài sản đấu giá; mỗi tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá.

Đăng ký tham gia đấu giá theo đúng thời hạn được Trung tâm thông báo. Cam kết chấp nhận mua tài sản như đã được xem tài sản hoặc chưa được xem tài sản và không có khiếu nại gì về tài sản đã đăng ký tham gia đấu giá.

b. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Người tham gia đấu giá có đầy đủ điều kiện trên thì đến Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản đăng ký tham gia đấu giá. Hồ sơ gồm:

Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản phát hành (Nhận đơn tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản trong ngày đến đăng ký);

Nếu là cá nhân: Bản sao có chứng thực Sổ hộ khẩu và Bản sao có chứng thực Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn được lưu hành theo quy định của pháp luật;

Nếu là tổ chức: Bản sao Giấp phép đăng ký kinh doanh có chứng thực và Lệ phí môn bài năm 2020; Bản sao có chứng thực CMND hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn được lưu hành theo quy định của pháp luật của người đại diện; Giấy ủy quyền nếu không phải là người đại diện hợp pháp theo quy định và các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật hiện hành (Nếu có).

Đã nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định. Trường hợp cuộc đấu giá không tổ chức được thì tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá. Không hoàn trả tiền hồ sơ đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của pháp luật đấu giá trong thời gian tổ chức đấu giá.

- Người đã đăng ký tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước theo quy định, những trường hợp không nộp thì không đủ điều kiện để tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá cam kết thực hiện đầy đủ những quy định tại Quy chế cuộc đấu giá của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản ban hành.

- Khi đăng ký tham gia đấu giá, người đăng ký tham gia đấu giá được nhận phiếu trả giá, được hướng dẫn về cách ghi phiếu, thời hạn nộp phiếu trả giá và buổi công bố giá. Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải được bọc bằng chất liệu bảo mật (do khách hàng tự bảo mật), có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu. Phiếu trả giá của khách hàng được nộp trực tiếp (bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Sảnh tầng 1 Trung tâm Phục vụ hành chính công, phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) trong thời gian quy định

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền (có Giấy ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật) cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá và nộp Giấy ủy quyền cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản từ ngày 24/02/2020 đến ngày 26/02/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Sảnh tầng 1 Tòa nhà Trung tâm Phục vụ hành chính công, phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

9. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: 09 giờ 00 phút ngày 27/2/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Tầng 3, Trung tâm Phục vụ hành chính công, phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn).

10. Hình thức đấu giá và phương thức đấu giá 

a. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, một vòng, công khai giá khởi điểm tài sản.

b. Phương thức đấu giá: Trả giá lên, khách hàng trả từ giá khởi điểm trở lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Tầng 3, Trung tâm Phục vụ hành chính công, phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, số ĐT 02053.717.994) hoặc Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn (Số 08, đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn).